5
mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – FEBRUARI 2018

FONDEN

Fonden steg 6,6% (SEK) i februari, bättre än jämförelseindex som steg 6,0% (SEK). Övervikterna i sällanköpsvaror och bank & finans samt undervikten i dagligvaror bidrog till fondens överavkastning. Flera av fondens innehav som saknas i jämförelseindex bidrog också till överavkastningen, däribland Long Dien Group (LDG VN), Vincom Retail (VRE VN), VN Direct Securities (VND VN) och Vietnam Joint Stock Commercial Bank (CTG VN). Fondens undervikter i de indextunga storbolagen fortsatte bidra negativt till relativavkastningen. Bland dessa återfinns Masan Group (MSN VN), Vingropu (VIC VN) och Vinamilk (VNM VN). Mindre attraktiva värderingar hos dessa indextunga bolag är den främsta orsaken till undervikten och att vi istället har fokuserat portföljen mot medelstora bolag där värderingarna är mer attraktiva. Bland dessa bolag återfinns Dat Xanh Group (DXG VN), Hoa Sen Group (HSG VN) och PetroVietnam Transportation (PVT VN). Andelen likvida medel i fonden har gradvis minskats i det att den negativa marknadseffekt det vietnamesiska nyåret kunde förväntas ha är över. Inga större portföljförändringar gjordes under den gångna månaden.

MARKNADEN

Den vietnamesiska aktiemarknaden genomgick en nyårseffekt under februari i det att investerare tenderar att vilja sälja inför det vietnamesiska nyåret för att reducera marknadsrisken och finansieringskostnaden under den period marknaden är stängd för att därefter vilja köpa tillbaka när nyårsfirandet är över. Nyårseffekten sammanföll i år med en större generell nedgång på den globala aktiemarknaden under första veckan i februari, vilket förvärrade situationen och ökade trycket på den vietnamesiska marknaden. Som ett resultat föll marknaden närmare 10% men började återhämta sig när värderingarna återigen blev med attraktiva. Köpintresset var starkt efter nyårsfirandet, vilket drev tillbaka marknaden till den tidigare uppåtgående trenden stött av den starka ekonomiska tillväxten. FTSE Vietnam (SEK) steg sammantaget 6,0% under februari och utvecklades därmed bättre än såväl MSCI Emerging Markets (SEK) som MSCI Frontier Markets xGCC Net TR (SEK), vilka steg med 0,8% respektive 3,3%. Utländska investerare nettoköpte vietnamesiska aktier för motsvarande USD 118m under månaden, primärt genom en större transaktion i Vincom Retail (VRE VN). Likviditeten var fortsatt hög i det att genomsnittlig daglig omsättning uppgick till USD 348m.

Premiärministern sköt fram ytterligare privatiseringen av statens ägande i några av de större börsnoterade bolagen, däribland Vietcombank (VCB BN), Petrolimex (PLX VN) och Binh Minh Plastic (BMP VN). Detta föranledde marknaden att spekulera i att nya utländska strategiska investerare är intresserade av att köpa ägarandelar i dessa bolag till en hög värdering, i likhet med transaktionen i Sabeco föregående år. Som ett resultat skenade kurserna i dessa bolag. Därtill övervägde regeringen att reducera begränsningarna för utländska investerares ägande i vissa banker för att underlätta utländskt kapitaltillförsel. Detta bidrog till att bankaktier såsom VietinBank (CTG VN) och Asia Commercial Bank (ACB VN) steg. Regeringen har också nyligen initierat ett nytt oljeraffinaderiprojekt (Long Son Refinery) med en total investering om USD 5,4mdr. Detta kommer skapa affärsmöjligheter för åtskilliga bolag inom sektorn och kan komma att bidra till stigande kurser de närmaste veckorna.

Flertalet makroekonomiska indikatorer förblev stabila under årets två första månader. Inköpschefsindex steg till 53,3 i februari, vilket signalerade ytterligare förbättring inom tillverkningsindustrin. Konsumentpriserna steg 0,7% i februari jämfört med föregående månad (3,1% i årstakt) p.g.a. högre efterfrågan inför det vietnamesiska nyåret. Utländska direktinvesteringar uppgick under januari och februari till USD 3,3mdr (-1,8% jämfört med föregående år), av vilket faktiskt utbetalda investeringar var USD 1,7mdr (en ökning med 9,7%). Exporten steg med 22,9% till USD 33,6mdr, emedan importen växte någon långsammare (+15,3%) till USD 32,4mdr. Landets handelsöverskott uppgick till USD 1,1mdr.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec