9
jan
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR Vietnam – December 2018

FONDEN:

Tundra deltar i provkörning av Vingroups nya e-scooter. Det är den första eldrivna motorcykeln från ett vietnamesiskt företag.

Fonden föll 5,9% i December, bättre än jämförelseindex FTSE Vietnam TR som föll 6,5%. Marknaden har åkt berg-och-dalbana under 2018. Index noterade en ny toppnotering i början av april då det nådde 1205, +25% från årsskiftet innan det föll tillbaka och avslutade året på 892, ca 25% lägre. Den genomsnittliga dagsomsättningen ökade markant till USD 275m. Trots stora nettoutflöden i emerging- och frontiermarknader globalt hade Vietnam ett nettoinflöde på USD 3,2 mdr under året. Större delen av pengarna har kommit i samband med nyintroduktioner (Vinhomes och Yeah One) samt större placeringar i bolag som Masan, Vingroup och Vincom Retail. Flera indextunga aktier såsom Vincom, Masan och Novaland höll emot bra i den nedåtgående marknaden tack var dessa inflöden. Givet de överdrivna värderingarna i dessa bolag har fonden varit kraftigt underviktade i dem vilket skadat den relativa avkastningen. Vårt investeringsfokus på mid-capbolag har inte fungerat under 2018. Ståltillverkaren Hoa Sen Group föll kraftigt då handelskriget mellan USA och Kina riskerade påverka bolagets export samtidigt som billigt kinesiskt stål letade sig till Vietnam istället och pressade priserna. Bolaget handlas nu kring USD 191 i EV/ton vilket gör bolaget till den billigaste ståltillverkaren i hela frontieruniverset. Vi är övertygade om att bolaget kommer att uppvärderas i takt med en normalisering i diskussionerna mellan de två länderna. Inte heller i innehavet i HD Bank levererade som önskat efter att bolaget annonserat ett köp av en krisande statlig bank som en del av upprensingen av finanssektorn. Investerare oroades av försämrad kvalitet i låneboken och en ökning av nödlindande lån framöver. Vad vi förstår görs köpet med ett avtal om att staten skall kompensera HD Bank för eventuella försämringar som kommer av köpet. Mer positivt var utvecklingen i fastighetsbolaget Dat Xanh Group, Vietnam Electrical samt textilbokaget TNG Investment som alla bidrog positivt till den relativa avkastningen. Våra naturliga undervikter i Vincom Retail och Vinamilk (båda väger mer än 10% i index vilket ingen position i fonden får överstiga) adderade också då de hade svag utveckling på börsen. Fonden är fortsatt överviktad i banker, verkstad och sällanköpsvaror där värderingarna är klart attraktivare i relation till tillväxtutsikterna. Inför 2019 är förbereder vi oss inför en potentiell cyklisk nedgång i konjunkturen i takt med att räntehöjningar kommer leda till minskad efterfrågan. Fonden kommer sannolikt att fortsätta vara underviktad i fastigheter, basindustri och byggbolag. (alla förändringar i SEK)

MARKNADEN:

Som nämndes i föregående stycke hade marknaden ett turbulent år och marknaden steg 25% under första kvartalet för att sedan backa och avsluta 2018 3% lägre än vid årets början. Utvecklingen kan jämföras med MSCI Emerging Markets som föll 6,6% och MSCI Frontier Markets xGCC som backade 17.1%. Den starka utveklingen i början av året i Vietnam ledde till stora inflöden , som sedan minskade i takt med att tonen mellan USA och Kina hårdnade. Rädslan för att kinesiska varor skulle skickas till Vietnam som ett resultat av amerikanska tullar ökade. Det skulle kunna rubba utbud och efterfrågan i hela ASEAN-regionen samtidigt som risken för tullar mot ytterligare länder riskerar att drabba en exportorienterad ekonomi som Vietnam direkt. Amerikanska räntehöjningar lockade dessutom hem amerikanskt kapital som tidigare sökt avkastning i Vietnam. Det kinesiska nyåret ligger relativt tidigt i år (och då håller marknaden stängt i en vecka) vilket lett till ökad försiktighet hos placerare redan i december vilket ledde marknaden nedåt och gör att den nu handlas på attraktiva PE 13,6x jämfört med omkring 22x i april.

Bortsett från aktiemarknaden är den vietnamesiska ekonomin en av de starkaste bland frontiermarknaderna. BNP ökade med 7,1%, vilket är 10-årshögsta och högre än alla estimaten. Tillverkningsindustrin är fortsatt den största tillväxtmotorn vilket också syns att landet även har den högsta PMI-noteringen bland ASEAN-länderna (53,8). FDI ökade med 9,1% till USD 19,1 mdr (också rekord), exporten ökade med 13,8% till USD 245 mdr (=103% av BNP) vilket ledde till ett handelsöverskott på USD 7,2 mdr och rekordstor valutareserv på USD 57,5 mdr. Den vietnamesiska Dongen var stabil trots den globala valutaoron och försvagades endast med 2% under året.

Inför 2019 ser vi en avtrappning av handelskriget mellan USA och Kina som potentiell trigger för en normalisering av värderingarna i Vietnam. Företagesvinsterna förväntas öka med 15%  och värderingarna är mycket attraktivare jämfört med förra året. Rensat för de 5 största namnen i index handlas makrnaden på PE 11,3x.DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec