6
sep
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – AUGUSTI 2019

FONDEN

Fonden steg 3% (SEK) i augusti, bättre än jämförelseindex som steg med 1,4%. Fondens off-benchmark-innehav inom Sällanköpsvaror (Danang Rubber, Phu Nhuan Jewelry), IT FPT Corp) och Fastigheter (Dat Xanh Group, LDG Investment) var de viktigaste bidragstagarna till den positiva relativa utvecklingen under månaden.

Enligt föreslagna nya regler kan lokala investmentbanker kan skapa ETF: er på aktier som slagit i taket för utländskt ägande (s.k. FOL-aktier), vilket kommer att bli ett alternativ för utländska investerare för att få exponering mot aktier de annars inte kunnat eller varit tvungna att köpa till en hög premie av någon annan utländsk ägare. Utvecklingen gladde marknaden och intresset för FOL-aktier ökade markant. Omkring 19% av vår portfölj består av FOL-aktier. Dessutom redovisade FPT en imponerande vinsttillväxt på 29% under årets första sju månader tack vare goda resultat inom programvarubeställning. Dat Xanh Group fick en rekyl i augusti efter att resultatet var bättre än väntat och efter svag kursutvecklingen de senaste månaderna till följd av emissionen av nya aktier. Kido Frozen Food (KDF) gick också starkt efter en bra rapport samt att avser återköpa aktier i bolaget och en möjlig förflyttning till huvudlistan på börsen.

Negativt till fondens utveckling kom från övervikt i material (Hoa Sen Group, Ha Tien 1), bank och finans (SSI Securities, VNDirect Securities) och fastigheter (Vingroup). I augusti tillkännagav Vingroup att de kommer att starta ett flygbolag med namnet Vinpearl Airline. Vinpearl Airline räknar med att starta kommersiella flygningar i mitten av 2020 med sex plan till att börja med. Som ledande bolag inom turistnäringen, försöker Vingroup att ytterligare nyttja de befintliga kunderna till korsförsäljning.

Fonden minskade sin vikt i Industrials (Power Construction JSC No.1) och Financial (HD Banks) under månaden.

MARKNADEN

Marknaden steg med 1,4% (SEK) i augusti och överträffade både MSCI Emerging Markets (-2,5% SEK) och MSCI Frontier Markets (+ 0,9% SEK). I lokal valuta sjönk marknaden med 1,1% på grund av negativa känslor som härrörde från upptrappningen i handelskriget mellan USA och Kina. Utländska investerare nettosålde för USD 135m under månaden, främst i storbolagen som Hoa Phat Group, VietJet Air, SSI Securities, etc. Marknaden stöds av lokala investerare eftersom de ser att Vietnam gynnas av amerikanska företag som flyttar ut från Kina. Bolag som meddelade återköp av egna aktier (t.ex. Kido, VP Bank, HD Bank, VietJet Air) steg på börsen och bidrog positivt till sentimentet. Likviditeten förbättrades till USD 197,5mi genomsnittlig daglig omsättning.

Ho Chi Minh-börsen arbetar för att lansera tre nya index, VN Diamond Index (VN Diamond), Vietnam Leading Financial Index (VNFIN Lead) och Vietnam Financial Select Sector Index (VNFIN Select). VN Diamond består av 10-20 huvudsakliga FOL-aktier (eller nära taket) med lägsta marknadsvärde på USD 215m. Lokala kapitalförvaltare diskuterar att lansera ETF vid årsskiftet på indexet och ska ge tillgång till annars begränsade FOL-aktier till utländska investerare.

Vietnams Politburo, landets högsta beslutande organ, utfärdade en resolution för att främja utländska investeringar i vissa sektorer med högt förädlingsvärde, d.v.s högre upp i värdekedjan, och kopplar in i den globala leveranskedjan, och tillför avancerad teknik som är miljövänlig. Regeringen uppmanas att undvika projekt av låg kvalitet och att överväga nationell säkerhet vid beviljande av licenser som en effekt av många kinesiska företag som vill flytta till Vietnam för att undvika amerikanska tullar. Politbyrån siktar sig till mellan USD 30-40 mdr per år i utländska direktinvesteringar mellan år 2021 och 2025, och USD 40-50 mdr per år under perioden 2026-2030.

State Bank of Vietnam (SBV) skickade ut varningar till flera affärsbanker vilket pressade upp de korta inlåningsräntorna (över 8%) på grund av brist på likviditet och ökad allokering till företagsobligationer med höga kupongräntor som utfärdats av diverse fastighetsbolag.

Vietnams ekonomi är fortsatt robust med flera indikationer på förbättring och inga tecken på en avmattning. Industriproduktionen ökade med 10,5% och detaljhandeln ökade med 12,4% jämfört med förra året. Överskottet för handeln i augusti blev på USD 1,7 mdr och totalt USD 3,4 mdr för årets första åtta månader, drivet främst av ökad export av mobiltelefoner och kategorin tillbehör. Den totala handeln mätte USD 336 mdr, där exporten stod för USD 170 mdr (+7,3%). Registrerade utländska direktinvesteringar minskade till USD 13 mdr för årets första åtta månader (-31% jämfört med samma period förra året), men utbetalda investeringar ökade 6,3% till USD 12 mdr. Kärninflationen för ökade något till 1,95% under de inledande åtta månaderna 2019, drivet av ökningar för utbildning och hälso- och sjukvårdskostnader.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Tundra deltog i en rundabords-samtal arrangerad av den statliga värdepappersinspektion med syfte att öka chansen för att få Vietnam uppgraderad till Emerging Markets.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec