8
maj
2020
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – APRIL 2020

FONDEN

Fonden steg med 20,6% (SEK) i april jämfört med jämförelseindexet som steg 14,1% (SEK). Under månaden återhämtade marknaden sig när optimismen ökade för ett gradvis återöppnande av ekonomin, affärer- och handel. Fondens exponeringar mot mellanstora tillväxtbolag gynnas av ökad ekonomisk aktivitet, och gick bättre än många andra bolag på börsen. Fondens övervikt inom Sällanköpsvaror (Phu Nhuan Jewelry, , Dry Cell Battery & Storage och Danang Rubber) och Material (Hoa Sen och Hatien 1 Cement) bidrog positivt för fonden. Dessutom bidrog vår off-benchmark-satsning i Information Technology, FPT Corp, bra tack vare bättre än väntat resultat. Dock bidrog fondens undervikt i fastigheter (Vin Group-relaterade aktier), Dagilgvaror (Vietnam Dairy and Masan) och Industrivaror (Vietjet Aviation) negativt till fondens relativa avkastning i april.

Inga större förändringar gjordes under månaden.

MARKNADEN

Vietnams aktiemarknad steg med 14,1% (SEK) jämfört med en ökning med 6,7% (SEK) och 5,4% (SEK) för MSCI Emerging Markets Net TR respektive MSCI Frontier Markets xGCC Net TR. Nyheter om minskade lockdowns globalt och framsteg på behandlingsområdet för COVID-19 skapade optimism. Lokala investerare var dock de viktigaste köparna då utländska investerare var nettosäljare om cirka USD 292m i april. Likviditeten i aktiemarknaden förbättrades marginellt +5% jämfört med mars och aktier till ett värde av USD 186m omsattes i genomsnitt dagligen.

Vietnam implementerade landsomfattande nedstängningar från 1 april till 15 april som sedan förlängdes till 22 april, med endast viktiga tjänster tillåtna att hålla öppet (t.ex. matbutiker, finans, hälsovård). Vietnam hade vid utgången av april 271 rapporterade fall av COVID-19, med 219 som återhämtat sig och enligt officiella källor ingen dödlighet hittills. De siffrorna ser mycket imponerande jämfört med andra jämförbara länder, men vi ser en risk att siffrorna kan vara underrapporterade med låg transparens i t.ex. antalet tester.

Vietnams Inköpschefsindex (PMI) sjönk till 32,7 i april från 41,9 i mars, vilket inte är särskilt förvånanade med tanke på de omfattande restriktioner landet införde under månaden. Detta var den tredje månaden i följd av nedgång, vilket indikerar att den ekonomiska aktiviteten kommer att minska framöver. I april sjönk industriproduktionsindex (IIP) med 10,5% jämfört med samma månad förra året medan detaljhandelsförsäljning av konsumentvaror och tjänster minskade med 26%. Utrikeshandeln minskade också och preliminära siffror pekar på ett handelsunderskott på USD 700m i april. Exporten i april uppgick till USD 19,7 mdr (-18,4% jämfört med månaden innan) medan importen uppgick till USD 20,4 mdr (-7,9% jämfört med månaden innan). Handelsbalansen under de första fyra månaderna av 2020 noterar ett överskott på USD 3 mdr. Utbetalda FDI minskade med 17,6% jämfört med förra året till USD 1,3 mdr i april. Inflationen i april ökade med 2,9%, lägre än den förväntade ökningen om 3,95%.

Vietnam är en viktig handels- och turistdestination och som en följd av restriktionerna minskade antalet  internationella besökare till Vietnam. För årets första fyra månader registrerades 3,7 m besökare (-38%), varav endast 26 200 i april (-98% jämfört med april förra året).

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Bild från restaurang i Ho Chi Minh City, tunt med folks trots lättnader.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec