4
maj
2018
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – APRIL 2018

FONDEN:

Fonden backade 3% i april, bättre än jämförelseindex FTSE Vietnam Net (SEK) som sjönk 5%. Efter en längre tids uppgång vände marknaden och vi såg vinsthemtagningar i framförallt börsens blue chips vilket var den största bidragande orsaken till fondens överavkastning då vi är underviktade mot dem. Vinamilk kom med en sämre rapport än väntat och i Masan tog investerare hem vinsten efter uppgången inför noteringen av Techom Bank. Undervikten i FLC Faros bidrog också positivt då aktien föll kraftigt efter säljflöden drivet av Vietnam ETFer. (Kom ihåg vår genomgång av FLC Faros i november 2017 där mycket i bolaget tydde på prismanipulation, läs här). Inför långhelgen vid månadsskiftet april/maj såg vi stora försäljningar drivet av överbelånade kunder som tvingats sälja för att täcka lånen i takt med att värdet på aktierna backade. Vår övervikt i Hoa Sen Group och Saigon Securities backade efter rapportbesvikelse samt, i det senare fallet, börsorons påverkan på framtida intäkter. Fonden köpte HD Bank, en av de ledande bankerna inom konsumentkrediter i Vietnam, som bör gynnas av den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och stigande inkomster.

 

MARKNADEN:

Marknaden fick till slut en större korrektion efter en lång tids mer eller mindre ouppbruten uppgång och FTSE Vietnam Net (SEK) sjönk 5%, sämre än MSCI Emerging Markets Net (SEK) and MSCI Frontier Markets Net (SEK) som steg 2,8% respektive 0.4%. Utlänningar var fortsatt nettoköpare till ett värde av USD 65m och den genomsnittliga böromsättningen var fortsatt höga USD 251m per dag. Aktiebelåningen nådde toppnivåer under april vilket sedan drev på nedgången då mäklarfirmorna minskade kundernas exponeringar för att minska risken. Rykten om att State Securities Commission skulle minska maxbelåningen från 60% till 50% ökade oron ytterligare. Handelskriget mellan USA och Kina bidrog också till osäkerheten då många av produkterna som Vietnam också exporterar omfattas av USAs höjda tullar. Trots stigande oljepriser var energisektorn en av de sämre på börsen då Vietnam stoppade ett större projekt i Sydkinesiska Havet efter påtryckningar från Kina. Området tros innehålla 45m fat olja, 172 mdr kubikfot naturgas och 2,3m fat av kondensat. Det här var andra gången på mindre än ett år som Vietnam stoppar projekt i Sydkinesiska Havet efter påtryckningar från Kina. Ytterligare faktorer som drev på försäljningarna var de kommande noteringarna av Vinhomes, Techom Bank och FPT Retail som tillammans väntas dra in mer än USD 21,5 mdr. Det ryktas att det utländska intresset är stort och att de kommer stå för majoriteten av köpen. Givet att det inte skett någon större förändring av de underliggande ekonomiska utsikterna ser vi korrektionen som hälsosam och ett bättre köpläge för långsiktiga investerare till attraktivare värderingar jämfört med toppen i början av april.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec