9
okt
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – SEPTEMBER 2019

FONDEN

Fonden föll 0,4% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 0,4%. Negativa bidrag erhölls framförallt från Egypten (0,8%) i samband med de politiska oroligheterna som sedermera avtog, i Sri Lanka (0,8%) som rekylerade efter ett par månaders god utveckling samt Bangladesh (0,4%) som föll kraftigt i början av månaden för att sedan återhämta sig. Positiva bidrag erhölls från allokering och aktieval i Pakistan (+1%) samt aktieval i Nigeria (0,7%). Fonden ökade under månaden sin exponering mot Pakistan med omkring 3%. Omkring 2/3 av ökningen utgjordes av ökningar i existerande innehav emedan 1/3 utgjordes av en korg med fem mindre bolag där alla representerar väsentlig långsiktig uppsida i ett bättre marknadsklimat. Köpen i Pakistan finansierades med försäljningar framförallt i Egypten men även Sri Lanka och Vietnam.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 0,4%, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som steg 2,0%. Bland våra marknader utmärkte sig Pakistan (+8,1%) och Nigeria (+5,1%) positivt, medan Bangladesh (-2%) och Sri Lanka (-2%) var de sämsta. Det var dock en händelserik månad. Pakistan återhämtade sig mot bakgrund av fallande räntor och en allmän känsla på marknaden att vi nog passerat den djupaste pessimismen. På samma sätt får nog Nigerias utveckling beskrivas. Inga positiva nyheter värda att beskriva utan snarare utmattning hos säljare fick marknaden att studsa. Bangladesh inledde svagt men återhämtade sig andra delen av månaden efter att statens stämning av största bolaget Grameenphone nu ser ut att gå till förlikning. Sri Lanka hade det tufft efter ifrågasättande av Rajapaksasfärens tänkta presidentkandidat Gota Rajapaksas medborgarskap. Sent den 4:e oktober meddelade appellationsdomstolen att man avfärdar invändningarna. Således ser Gota ut att kunna ställa upp i presidentvalet vilket bör tas emot positivt av marknaden under oktober. Vi har tidigare nämnt att klimatet för våra kärnmarknader blivit något mer konstruktivt sedan mitten av juli och den känslan kvarstår. Investerare är fortsatt försiktiga och vi noterar från tid till annan utflödesrelaterade säljflöden på våra marknader. Vi märker dock också en ökad nyfikenhet och mer frekventa avstämningar av marknadssituationen. De ovanligt låga värderingarna i kombination med det faktum att flertalet marknader de senaste åren gått igenom ganska väsentliga ekonomiska kriser innebär en allt bättre risk-reward. Vad som slutligen triggar en mer väsentlig uppgång återstår att se.

ESG

Fem pakistanska företag adderades till fonden i september 2019.

Century Paper & Board Mills Limited (Century), startades 1984. Bolaget är en del av Laksongruppen i Pakistan. Bolaget tillverkar papper, kartong och emballage för diverse konsumentrelaterade sektorer. Då pappersproduktion traditionellt är vattenintensivt arbetar Century för att minska sin vattenanvändning och öka reningsgraden av sina utsläpp. Bolaget har ett samarbete med Pakistan Council of Research in Water Resources för att utveckla injektionskällor för att förbättra vattentillförsel genom regnvatten. Därutöver började Century installera solpaneler under 2018 för att ersätta delar av sin elförbrukning, något som fortsätter byggas ut under 2019.

General Tyre and Rubber Company of Pakistan Limited (GTYR) är en däcktillverkare baserad i Karachi. Bolaget grundades 1963. GTYR:s kapacitet uppgår till omkring en tredjedel av Pakistan årliga konsumtion och omkring 85% av lokalt däcksortiment. Som en del av bolagets filantropiska aktiviteter donerar GTYR regelbundet till Wakf-e-Kuli Khan Trust som är verksamma inom utbildning för underprivilegierade. GTYR har erhållit certifiering enligt ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 och OHSAS 18001-2007.

Shezan International Limited (Shezan) grundades 1964. Bolaget producerar produkter och juicer av frukt och grönsaker. Bland bolagets sortiment återfinns juicer, såser, marmelad, gelé samt inlagda frukter och grönsaker. Shezan har uttalade mål att fokusera resurser på miljöskydd, energibesparande åtgärder, resursoptimering samt att säkerställa en trygg arbetsmiljö för sina anställda. Bland övriga aktiviteter återfinns bidrag till samhällena i bolagets närmiljö, donationer samt anställning av personer med funktionsnedsättningar.

Shifa International Hospitals Limited (Shifa) grundades 1987 och driver sjukhus och vårdinrättningar i Pakistan. Från ursprungligen 36 sängplatser har bolaget växt till nuvarande 550 sängplatser och erbjuder vård inom 42 olika specialistområden i en högkvalitativ vårdmiljö. Inom miljöområdet fokuserar bolaget på energibesparande åtgärder, kvalitet på dricksvatten, avfallshantering och minskning av miljöpåverkande gaser. Shifa har väl utvecklade policies för anställda inom såväl hälsa som säkerhet.

EFU Life Assurance Ltd (EFUL) startade sin verksamhet 1992 som det första privata livförsäkringsbolaget. Som pionjär inom livförsäkring var EFUL det första bolaget som introducerade unit-link produkter, invaliditetsförsäkringar, sparande för utbildning, och inflationsskyddade pensionsförsäkringar. Varje år genomför bolaget en intern revision av energiförbrukning. EFUL strävar efter att vara en icke-diskriminerande arbetsgivare och lägger stor vikt vid anställdas arbetsmiljö och säkerhet. Bolaget organiserar diverse motionsrelaterade aktiviteter för alla anställda.

Inget bolag avyttrades under månaden.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Gotabaya Rajapaksa – Sri Lankas blivande president (frågetecken).


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec