4
okt
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – SEPTEMBER 2018

FONDEN:

Tundra’s Mathias Althoff besöker MLP Cares high-end sjukhus i Istanbul.

Fonden föll 4,5% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 3,1%. De huvudsakliga negativa bidragen under månaden kom från fondens övervikter i Egypten och Sri Lanka. Positiva bidrag erhölls primärt från fondens avsaknad av aktier i Kenya samt våra aktieval i Vietnam. Under månaden sålde fonden sitt innehav i pakistanska Bank Alfalah samt minskade i ett par av våra egyptiska bolag samt en av våra vietnamesiska positioner. Vi ökade marginellt bland våra nigerianska bankaktier efter mycket svag utveckling under månaden och en tillfällig öppning av restriktionerna för utländska aktieägare i vietnamesiska Lien Viet Post Bank medgav möjligheten att öka positionen. Försäljningarna i Egypten och Pakistan finansierade en mindre investering (2%) i turkiska MLP Care som driver ett trettiotal privata sjukhus över hela Turkiet. Vi ser vår investering i Turkiet på samma sätt som vi tidigare betraktat våra investeringar i andra länder utanför våra kärnmarknader, t.ex. Kazakhstan, Georgien och Argentina. Då och då kommer det uppstå investeringsmöjligheter utanför våra kärnmarknader (Vietnam, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka, Nigeria, Kenya och Egypten) som bedöms som så pass intressanta att vi engagerar vårt investeringsteam. Efter en katastrofal utveckling för såväl den turkiska liran som den turkiska börsen under 2018 konstaterar vi att värderingarna selektivt är tillräckligt intressanta för att engagera vårt investeringsteam. Vi har under en period analyserat aktiemarknaden och därefter på plats träffat ett antal av bolagen. Detta resulterade i att vi fann ett bolag verksamt inom hälsovårdssektorn som uppfyller såväl vårt krav om ”övergivet eller oupptäckt ” samt erbjuder stark strukturell tillväxt till en bråkdel av värderingen på våra övriga marknader.

MARKNADEN:

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll 3,1% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som föll 2,8% under september. Det var en generellt svag månad med få vinnare. Gemensamt för de största förlorarna under månaden (Sri Lanka -13%, Kenya -12%, Egypten -9% och Nigeria -7%) är att de dessförinnan under året klarat sig relativt bättre än flertalet övriga marknader. I nuvarande svaga marknadsklimat kan visst hopp skönjas då slutet på en marknadskorrektion ofta kännetecknas av att tidigare favoriter dumpas av investerare. Nervositeten är fortsatt stor på flertalet av våra marknader och man ska aldrig underskatta rädsla som faktor på kort sikt. Det är dock ett utmärkt tillfälle att i lugn och ro se framåt. Investerare tycks under perioder glömma att svagare valutor är en ständigt närvarande faktor på alla våra marknader och något som är en naturlig del av våra bolags vardag. Kortsiktiga svängningar i valutakurser och därmed kostnader för varor i produktionen kan slå mot lönsamheten under ett kvartal eller två men bolag med starka marknadspositioner kompenserar sig därefter för sina ökade kostnader och påverkas i slutändan ytterst marginellt, om alls. Alla Tundras kärnmarknader (Pakistan, Vietnam, Bangladesh, Sri Lanka, Kenya, Nigeria och Egypten) förväntas växa mellan som lägst (Sri Lanka) 4% och som högst (Bangladesh) 7% och Tundra väljer bland bolag som med stor sannolikhet kommer växa snabbare än sina underliggande ekonomier. Detta skall ställas mot den genomsnittliga värderingen av fonden där P/E-talet (harmonic average) i skrivande stund uppgår till 8,4 gånger för innevarande år. Hur många gånger dessa kraftiga svängningar på tillväxt- och frontiermarknader än inträffar så verkar investerare aldrig riktigt vänja sig utan tenderar att i alltför stor grad extrapolera den närliggande historiens utveckling. För investerare som är beredda att ta 2-3 års horisont måste det sägas att nuvarande marknadsklimat, utifrån historiska cykler, kommer visa sig vara ett ovanligt bra tillfälle att öka sitt långsiktiga sparande på tillväxt- och frontiermarknader.

ESG ENGAGEMENT:

Hälsovårdsföretaget MLP Care, grundat 1993, är ett nytt innehav i fonden. Huvudkontoret ligger i Istanbul sköter driver bolaget 31 sjukhus runt om i Turkiet med allt från allmänvård till akutmottagning. Bolaget har en strikt miljöpolicy och följer alla tillämpliga lagar i hanteringen av farligt avfall. Bolaget har också en miljökonsult som kontinuerligt studerar och sjukhusens rutiner för att hitta förbättringsområden. För personalen tillhandahålls löpande flertalet vidareutbildningsmöjligheter. MLP Care är ISO 9001-certifierat.

Pakistanska Bank Alfalah avyttrades under månaden av finansiella skäl.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec