4
apr
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MARS 2019

FONDEN

Fonden föll 1,6% under månaden, vilket var i linje med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som föll 1,5%. Positiva bidrag erhölls primärt från fondens undervikt i Argentina samt god relativavkastning i Vietnam. Dessa neutraliserades dock av negativa bidrag från fondens övervikter i Pakistan och Bangladesh, samt av svag kursutveckling i fondens turkiska innehav. Bland enskilda innehav utmärkte sig vietnamesiska glasstillverkaren Kido Frozen Foods som steg drygt 60% under månaden. Uppgången ska dock ses mot bakgrunden av svag kursutveckling sedan ett år tillbaka. Även nigerianska banken Access Bank utmärkte sig med en uppgång på ca 14%. Argentinska bankerna Grupo Supervielle och Grupo Galicia utmärkte sig negativt med nedgångar på 30% respektive 16% mot bakgrund av förnyad valutaoro i Argentina. Sri Lankesiska Sampath Bank föll 20% efter besked om nyemission.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) föll 1,5% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som steg 1,3%. Huvudanledningen var Argentinas svaga utveckling (ner knappt 20% under månaden). I Argentina handlade diskussionen primärt om den fortsatt höga inflationen och därmed risken för ytterligare devalveringar, i kombination med det faktum att ekonomin tvärstannat. Detta var faktorer vi primärt bekymrade oss för i slutet av 2017 och som föranledde oss att gå ur marknaden. Det är ett visst underbetyg till marknaden att diskussionen förs först nu då merparten av de argentinska bankerna idag handlas 70-80% lägre än vid slutet av 2017. Argentina har varit och förblir en högriskmarknad. Det är mer marknadens perception som förändras. Från hybris i slutet av 2017 till ganska nära bottennivåer i nuläget.  För våra viktigare marknader ser vi i nuläget Sri Lanka och Pakistan som de två marknader där marknadens perception ligger kanske allra närmast bottennivåerna och som därmed har störst möjligheter att generera överavkastning på ett par års sikt. I Sri Lanka råder just nu politiskt vacuum efter turbulensen i höstas. Fram emot hösten förväntar vi oss att investerare börjar se fram emot presidentvalet (förväntat mot slutet av 2019) och en mer transparens politisk situation därefter. I Pakistan väntar internationella investerare på ett avtal med IMF, något som historiskt signalerat botten för marknaden. Detta bör vara klart innan sommaren men tidsramen har förskjutits många gånger sedan hösten 2018 så tidpunkten får fortsatt bedömas som osäker.

ESG

I mars avyttrades två vietnamesiska företag på grund av ekonomiska skäl; Bim Son Cement och Vietnam Electrical Equipment.

Pakistanska Meezan Bank Limited är ett nytt innehav i fonden. Meezan Bank  är den största islamiska banken i Pakistan och har uppskattningsvis 660 kontor i 180 städer i Pakistan. Banken har en robust hållbarhetspolitik och initiativ för miljö, sociala frågor och företagsstyrning. Meezan Bank bidrar också till målen för hållbar utveckling (SDG) genom att prioritera de få som är anpassade till deras hållbarhetsstrategi. Dessa är: SDG4 Kvalitetsutbildning, SDG7 Prisvärd och ren energi, SDG8 Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, SDG12 Ansvarlig konsumtion och produktion, och SDG17-partnerskap för målen. Bankens huvudkontor finns i Karachi.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


“Sampath Bank – ett av våra innehav i Sri Lanka”.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec