5
apr
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – MARS 2018

FONDEN:

Fonden steg 3,2% under mars månad, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1,7% och MSCI EM Net TR (SEK) som sjönk 1%. Under mars var det framförallt våra egyptiska positioner som bidrog till fondens överavkastning. Elsewedy, ett ledande industriföretag inom fullständiga lösningar för kraftindustrin, steg omkring 40% under månaden. Fonden erhöll också positivt bidrag från Pakistan som i spåren av ytterligare en devalvering om ca 5% (totalt nu knappt 10% sedan december) fortsatte uppåt. Fonden tog under december positioner i två ledande industrikonglomerat, Lucky Cement och DG Khan Cement. Dessa steg båda omkring 10% under månaden. Fondens avsaknad av argentinska innehav (Argentina utgör 27% i MSCI FMxGCC Net TR) bidrog också positivt då Argentina föll knappt 2% under månaden. Negativa bidrag erhölls från Kenya, där fonden i nuläget saknar positioner p.g.a. i våra ögon ofördelaktig balans mellan risker och avkastningspotential. Kenya steg 11% under månaden. Fondens avsaknad av de största indexaktierna i Vietnam gav också ett negativt bidrag då dessa fortsatte upp kraftigt under mars månad.

När vi summerar första kvartalet konstaterar vi att vi fått en ovanligt bra start där fonden stigit 13,1% jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK), som under samma period stigit 6,8% och MSCI EM Net TR (SEK), som stigit 3,4%. Framförallt är det våra positioner i Egypten och Pakistan som bidragit, tillsammans med vårt val att helt stå utanför Argentina.

MARKNADEN:

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg under månaden 1,7%, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som sjönk 1%. Av de större marknaderna utmärkte sig Kenya (+11%) och Vietnam (+5%) positivt medan Argentina (-2%) och Nigeria (-4%) var månadens förlorare. I Kenya reagerade utländska investerare positivt på att president Kenyatta och dennes opponent i presidentvalet, Odinga, såg ut att ha iaf tillfälligt lagt undan stridsyxan efter det minst sagt kontroversiella presidentvalet 2017. I Vietnam steg de 4-5 största aktierna kraftigt på fortsatt utländska inflöden. I Argentina fortsätter konsolideringen efter förra årets kraftiga uppgång medan vinsthemtagningar har präglat den nigerianska marknaden efter den stora uppgången framförallt under det fjärde kvartalet 2017. Om vi tittar framåt ser vi fortsatt positiva förutsättningar för resten av året. Höga värderingar på utvecklade marknader i kombination med stigande räntor innebär att investerare söker sig till marknader med högre tillväxt. Vi tror därför att det är goda förutsättningar för ett fortsatt minskande värderingsgap mellan utvecklade aktiemarknader och övriga aktiemarknader. Detta sagt tror vi det härifrån krävs en mer noggrann selektion. De största bolagen i frontierindex är i många fall alltför högt värderade enligt vår bedömning. Vi tror således att förutsättningarna för aktiv förvaltning är ovanligt goda under resten av året.

ESG:

IFAD Autos Ltd., en bangladeshisk fordonsäljare som importerar och säljer bussar, lastbilar och traktorer från indiska Ashok Leyland, adderades i mars. Bolaget grundades 1985 och är baserat i Dhaka. Bland bolagets ESG-initiativ finns bl.a. satsningar på att öka kunskapen om barnautism. En mer detaljerad analys av IFADs ESG-satsningar kommer genomföras under andra kvartalet. Fyra bolag har avyttrats av finansiella skäl, Military Commercial Joint Stock Bank, Pak Elektron Ltd., Aisha Steel Mills samt Century Paper & Board Mill.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec