6
aug
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2019

FONDEN

Fonden steg 2,1% under månaden, jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 3,5%. Fondens underavkastning härrörde sig primärt från avsaknad av innehav i Marocko (1,2%), undervikt i Vietnam (1%), fondens övervikt i Egypten (0,7%), avsaknad av innehav i Rumänien (0,6%) samt fondens övervikt i Pakistan (0,5%). Fonden erhöll positiva bidrag primärt från Sri Lanka (2,5%) där delportföljen steg närmare 20% under månaden på ökad optimism om att utfallet för turistindustrin eventuellt inte blir så illa som tidigare befarat samt förhoppningar om politisk förändring inför valet i december. Värt att notera är att aktiemarknaden nu står högre än innan terrorattentaten under påsken. Sri Lanka handlas dock fortsatt nära tioårslägsta på P/B och vi tror den verkliga triggern för aktiemarknaden kommer vara valen, presidentvalet i december samt parlamentsvalet som förväntas under första halvåret 2020. Fonden erhöll även positiva bidrag från sin position i Turkiet (0,4%) samt aktievalen i Nigeria (0,3%).

Fonden adderade ett nytt innehav i Vietnam under månaden: Airports Corporation of Vietnam. Bolaget driver 22 flygplatser runt om i Vietnam, med ett totalt passagerarantal på omkring 95 miljoner människor årligen. Bolaget genomgår i nuläget en expansion som skall ta antalet resenärer till omkring 140m år 2021 och sedermera 200m år 2025. Det vi framförallt gillar är dock potentialen för utveckling av existerande faciliteter. De som besökt Ho Chi Minh City vet att taxfreebutikerna och matutbudet lämnar en del övrigt att önska. I nuläget erhåller bolaget drygt 20% av sina intäkter från annat än flygplans avgifter (butiker, restauranger) emedan snittet bland andra flygplatsbolag ligger på omkring 50%. Värderingen är inte låg (P/E 30x för förväntad vinst 2019) men givet tillväxtutsikterna ter den sig mer än rimlig. Börsvärdet på USD 7.5mdr gör bolaget till ett av de största i Vietnam. Bolagets nuvarande notering på Upcom innebär dock att de ej finns med i några index. En framtida notering på HCMC börsen tror vi kommer göra bolaget till ett naturligt inslag i utländska investerares portföljer.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 3,5% under månaden, jämfört med MSCI FM Net TR (SEK) som steg 5,7% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 1,9%. Bästa marknad under perioden var Sri Lanka där vi noterade en viss optimism inför att presidentkandidaterna kommer offentliggöras efter sommaren. De senaste fem åren har varit politiskt turbulenta med ett parlament som haft svårt att enas och ta beslut. Förhoppningarna är att presidentvalet och sedermera parlamentsvalet kommer resultera i en tydligare majoritet som förväntas ledas av f.d. presidenten Rajapaksas parti SLPP. Bland förlorarna återfanns Nigeria där president Buharis oförmåga att tillsätta en ny regering drygt 5 månader efter presidentvalet.

Den 22 juli kom så nomineringarna och vi väntar nu på godkännande. Även om vi nu förhoppningsvis snart har en ny regering på plats har passiviteten Buhari uppvisat inneburit att flertalet utländska investerare redan gett upp. För en faktisk omvärdering av nigerianska banker krävs dock att den nya regeringen visar initiativförmåga. Mycket lågt ställda förväntningar i kombination med höga direktavkastningar (10–15%) gör att det ändå är rimligt att förvänta sig en acceptabel avkastning även i väntan på detta. Som vi skriver under avsnittet om Pakistan anser vi att nuvarande nivåer nu ser alltför pessimistiska ut. Vi är mycket positiva till de reformer som i nuläget genomförs, framförallt de praktiska åtgärderna att dokumentera en större del av ekonomin. Vi tror också att Pakistan under Imran Khan har en god chans att förbättra sitt anseende internationellt vilket skulle öppna upp landet för en bredare grupp investerare. Tecken på detta ser vi i det faktum att utländska investerare i år är nettoköpare på aktiemarknaden (första året sedan 2014). Detta ställs mot ett läge där aktiemarknaden handlas på tioårslägsta i förhållande till bolagens egna kapital. Vi summerade dessa tankar i en artikel som publicerades under de sista dagarna av juli: https://www.linkedin.com/pulse/pakistan-now-when-mattias-martinsson/.

Som vi uttrycker i artikeln är timing alltid oerhört svårt och oväntade risker kan tillfälligt påverka vårt mer positiva scenario. Ett par dagar efter publikationen av artikeln tog Indien ett oväntat och mycket provokativt steg genom att besluta att indiska delen av Kashmir förlorar sin nuvarande grad av självbestämmande. Även om vi ej förväntar oss en militär konflikt kommer det leda till hårda ord mellan Pakistan och Indien och oroa marknaden på kort sikt.

ESG

Ett nytt bolag köptes under månaden. Airports Corporation of Vietnam (ACV) är ett Vietnam-baserat företag som driver flygplatser. Från huvudkontoret i Ho Chi Minh City driver företaget 22 flygplatser i landet, varav 7 är internationella. Företaget rapporterar om sina energibesparande lösningar och spårar förbrukningen för varje flygplats. År 2018 återanvände ACV mellan 10–15% av sin totala vattenanvändning. Företagets policy följer lokal arbetslagstiftning och anställda genomgår regelbundna utbildningsprogram. Företaget deltar också i en mängd olika CSR-aktiviteter som inkluderar organisering av bloddonationer, byggande av samhällsnyttiga lokaler, donationer vid katastrofer samt stipendier för fattiga studenter.

Inga företag avyttrades från fonden denna månad.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Ho Chi Minh Citys internationella flygplats drivs av ACV.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec