9
aug
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JULI 2018

FONDEN:

Lien Viet Bank utbildar personalen regelbundet för att stärka humankapitalet.

Fonden föll 4,4% under månaden jämfört med fondens jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som var oförändrat. Drygt 3% av underavkastningen kunde härröras från fondens avsaknad av innehav I största indexlandet Argentina. Efter kraftiga kursfall under första halvåret steg argentinska aktier under juli månad med ca 12%. Fonden tappade också relativavkastning på sin exponering I Egypten där fondens delportfölj under månaden föll med 5%. Trots fortsatt nedgång I Pakistan under månaden var fondens pakistanska innehav den enskilt mest bidragande faktorn till relativavkastningen. Bland enskilda innehav utmärkte sig det pakistanska IT-bolaget Systems som steg 13% under månaden. En huvuddel av bolagets omsättning härrör sig från export vilket innebär att bolaget gynnas av den svagare pakistanska rupeen. Ett annat innehav som utmärkte sig var fondens innehav I bangladeshiska Active Fine Chemicals som steg hela 26% under månaden då bolaget köprekommenderades av en större internationell mäklarfirma. Positionerna I Systems och Active Fine är två exempel på fondens mindre, mer långsiktiga positioner, i mindre bolag. I Systems äger Tundra totalt ca 7% av bolaget och vi har varit aktieägare i over 3 år. I Active Fine äger Tundra totalt ca 3% av bolaget och vi har varit större aktieägare I snart fem år. Ibland tar det tid för nya bolag att bryta igenom och attrahera intresse från andra utländska investerare men när det väl händer kan belöningen bli betydande. Bland sämre positioner utmärkte sig ett antal bolag med nedgångar på omkring 10%. Av de lite större utmärkte sig vietnamesiska banken Lien Viet Post Bank som föll 13% under månaden i en fortsatt svag marknad för vietnamesiska mindre bolag. Fonden gjorde inga större förändringar i portföljen under månaden. Inga bolag avyttrades eller adderades.

MARKNADEN:

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) var oförändrat under månaden. Årets förlorare hittills Argentina steg omkring 12% och bidrog därmed med drygt 3% avkastning i absoluta tal medan övriga marknader fortsatte tyngas av ett ganska svagt sentiment för tillväxt- och frontiermarknader. Utvecklingen var dock betydligt lugnare under månaden och ingen av de större marknaderna utanför Argentina rörde sig mer än 5% räknat i USD. Valutfallet i Pakistan blev betydligt bättre än förväntat. PTI ser ut att kunna nå majoritet utan att tvingas till allians med något av oppositionspartierna. Detta ökar sannolikheten för landet att kunna ta tuffa politiska beslut. Läs mer om valet i Pakistan under månadskommentaren för “Tundra Pakistan Fund.”

 
ESG ENGAGEMENT:

Fonden gjorde inga större förändringar i portföljen under månaden. Inga bolag avyttrades eller adderades.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec