11
feb
2020
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – JANUARI 2020

FONDEN

Fonden steg 3,6% under januari, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 3,3%. Under januari var det primärt aktievalen i Pakistan som bidrog positivt. Delportföljen steg 8% under månaden. Starkast utveckling uppvisade vårt största innehav i Pakistan, IT-bolaget Systems, med en uppgång på 20% under månaden. Mot slutet av månaden tillkännagavs att IFC Världsbanken köper 20% i Systems dotterbolag OneLoad som är ligger i framkanten inom mobilbetalningar i Pakistan. Vi erhöll även positiva bidrag från våra positioner i Nigeria samt vårt innehav i Turkiet. Negativa bidrag kom från avsaknad av innehav i Marocko samt från våra aktieval i Vietnam. Vår position i flygplatsoperatören ACV (1,2% av fonden) tappade bl.a. mer än 10% i spåren av oron för spridningen av Corona-viruset. Vi noterade också en väsentlig rekyl i fondens största innehav, IT-bolaget FPT corp som föll knappt 10% under månaden. Under månaden sålde vi vår mindre position i pakistanska Tri-Pak. Vi hann aldrig bygga en meningsfull position innan kursen steg lite väl kraftigt och valde därför att stiga av helt. Vi ökade under månaden marginellt vår position i Sri Lanka genom att addera ytterligare aktier till vår position i Sampath Bank. Aktien handlas till omkring P/E 5x och P/BV på 0,6x samtidigt som vi tror att avkastningen på eget kapital bottnat ur och härifrån gradvis kommer leta sig uppåt. Enbart föreslagna skattesänkningar (se text nedan) bör höja vinsten med drygt 25% från och med andra halvåret 2020. Värderingen för fonden som helhet är i nuläget P/E 7,7x för 2019 med en förväntad vinsttillväxt för 2020 om 18%.

MARKNADEN

Januari var en relativt lugnt månad med små rörelser. Av de större marknaderna utmärkte sig Nigeria med en uppgång på närmare 10% emedan Vietnam var den enda marknad som utvecklades negativt efter att ha satt igång handeln efter det kinesiska nyåret och världens börser haft ett par dagar med negativ utveckling.

Oron kring effekterna av Corona-viruset påverkade även i viss utsträckning våra marknader. Vietnam påverkades hårdast. Dels sannolikt för att det är fler utländska investerare där efter de senaste årens stora inflöden, dels p.g.a. något större potentiell påverkan än flertalet andra marknader. Landets turistintäkter uppgår till knappt 10% av BNP och kinesiska turister utgör omkring 25%. Dels sannolikt p.g.a. sitt stora beroende av handel (omkring 200% av BNP) där Kina är en viktig handelspartner. Även Sri Lanka har en relativt hög andel kinesiska turister (omkring 13%) och en längre periods oro kan påverka den pågående återhämtningen i turistindustrin. I Bangladesh kan vi konstatera att drygt en fjärdedel av landets klädtillverkares inköp sker från Kina. En längre tids leveransproblem kan påverka denna industrin som står för omkring 80% av den totala exporten. Ur ett marknadsperspektiv kan vi konstatera att viruset denna gången, till skillnad mot när SARS florerade (nov 2002-juli 2003) kunnat isoleras i mycket större utsträckning till just Kina. Å andra sidan är Kinas ekonomi idag USD 14 000 mdr, jämfört med 1 500 mdr 2003 och den asiatiska exporten till Kina utgör idag 14% av den totala, jämfört med 6,5% 2003. De slutliga effekterna på våra marknader och på världsekonomin återstår att se. Denna typ av händelser handlar mindre om faktisk dödlighet och mer om psykologi där produktionsstillestånd och inställda resor kan ge mer långvariga effekter. Avseende effekterna på världens börser ska man vara försiktig med att jämföra alltför mycket med SARS (nov 2002-jul 2003). Det påpekades tidigt att världsindex efter tillkännagivandet av SARS smittan föll knappt 10% totalt. SARS inträffade dock efter 3 mycket dystra börsår där världsindex tappat närmare 40% (USD). Denna gången skedde det efter tre år av motsvarande börsuppgång.

Delar av vår personal bytte under januari månad bas till Singapore. Detta för att effektivt kunna genomföra en del kortare resor i regionen. Utöver en tänkt resa till Filippinerna som fick ställas in p.g.a. vulkanutbrottet så hann vi besöka Vietnam och Sri Lanka. Resan till Sri Lanka får bedömas som särskilt intressant. Det var andra gången vi besökte landet sedan terrorattentat i april 2019. Osäkerheten som då präglade landet har nu bytts till optimism. Vi konstaterar att turistindustrin återhämtat sig snabbare än väntat även om vi gör bedömningen att en del av de höglönsamma turisterna bytts till mer prismedvetna. Det råder en stark optimism bland företagen efter att Gota Rajapaksa (bror till tidigare presidenten Mahinda som var president 2005-2015) vunnit presidentvalet. Det än viktigare parlamentsvalet skall hållas i april och förhoppningarna på marknaden är att Rajapaksa-brödernas parti SLPP ska vinna egen majoritet och således eliminera den politiska obeslutsamhet som rått i landet sedan 2015. Vi förstår optimismen. Under december och januari tillkännagav den nytillsatta interimsregeringen (ledd av Mahinda) ett omfattande stimulanspaket med stora skattesänkningar och betalningsunderlättnader för småföretag och jordbruket. Det är dramatiska förbättringar för flertalet sektorer med bl.a. halverade vinstskatter för bygg- och hälsovårdssektorn (från 28% till 14%). Vi noterar också förslag om kraftiga stimulanser till privatkonsumtionen (75-80% av BNP) med en sänkning av mervärdesskatten från 15% till 8% och borttagande av den s.k. Nation Building Tax (2% av vinsten) för flertalet företag. Merparten av sänkningarna kommer sannolikt kunna genomföras först efter parlamentsvalet och då förutsatt att SLPP når sin majoritet. Utifrån Gota Rajapaksas tydliga vinst och baserat på tongångarna lokalt skulle vi sätta 90% sannolikhet på att SLPP når majoritet i valet under våren. Det bäddar för ett intressant andra halvår 2020 i Sri Lanka. Stimulansåtgärderna kommer innebära kritik givet landets relativt höga skuldsättning (85% av BNP) och de effekter de lägre skatterna kommer ha på budgetunderskottet (förväntat 6-8% under 2020). Rajapaksabröderna har satt som mål att uppnå 6,5% tillväxt årligen de närmaste 5 åren. Kommer man i närheten av det och kan kombinera det med att attrahera utländska investeringar ter sig nuvarande skuldsituation sannolikt mindre oroväckande. Som inte minst erfarenheterna från västvärlden visar tenderar tillväxtfrämjande åtgärder tas emot bättre av aktiemarknaden än besparingspaket. Baserat på risk-reward skulle vi i nuläget sätta Sri Lanka som den kanske starkaste av våra större marknader givet de mycket lågt ställda förväntningarna, de nedtryckta värderingarna (omkring 100% uppsida till 10-års genomsnittlig P/BV-värdering) , den relativt lågt värderade valutan, sannolikheten för hög vinsttillväxt från och med andra halvåret 2020. Nackdelen med aktiemarknaden förblir den låga likviditeten vilket skapat problem för utlänningar som sålt de senaste åren och som kommer skapa problem när de åter önskar positionera sig. För investerare med möjlighet att anamma en 5-10 års investeringshorisont är det hög tid att positionera sig tror vi.

ESG

Två pakistanska företag, Tri-Pack Films Limited och General Tire and Rubber Company of Pakistan Limited, avyttrades från fonden på grund av ekonomiska skäl,

Inga företag adderades till fonden i januari 2020.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

 Möte med Sampath Bank i Colombo.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec