6
mar
2019
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2019

FONDEN

Fonden steg 3,7% under februari, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,8%. Störst bidrag till överavkastningen gav fondens positioner i Egypten samt undervikten i Argentina. Fondens undervikt i Vietnam (egentligen avsaknad av de största indexaktierna) samt avsaknad av positioner i Rumänien sänkte överavkastningen något. Under månaden gjorde vi en del ommöbleringar i Vietnamportföljen. Vietnamesiska konsumentkonglomeratet Masan Group ingår åter i portföljen efter att aktien i våra ögon kommit ner till attraktiva nivåer. Köpet finansierades genom avyttring av däcktillverkaren DRC, infrastrukturbolaget Ho Chi Minh Infrastructure samt Vietnam Electric som är en underleverantör till kraftindustrin.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 2,8% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som steg 2,4%. Uppgången leddes av Vietnam och Rumänien som båda steg omkring 12% medan Argentina (-9%) föll tillbaka efter att tidigare lett uppgången. Vi befinner oss i ett intressant läge där vi tolkar uppgången hittills under 2019 främst som en reaktion och försök till bottenformation efter det mycket svaga 2018. Vi ser än så länge en uppgång i relativt  låga volymer, där utländska investerare är fortsatt avvaktande och oroliga för förnyad oro likt den vi såg under hösten. Utifrån våra diskussioner med investerare konstaterar vi att dessa överlag är medvetna om de historiskt låga värderingar vi ser på flertalet av våra marknader men att globala orosmoment än så länge överväger. Det innebär ett intressant läge där ökad volatilitet globalt kan ge en ny säljvåg men där avsaknad av globala chocker de närmaste månaderna också skulle kunna innebära inföden av lite större karaktär. De låga värderingarna och det faktum att vi bör ha sett det värsta av devalveringsvågen gör att risken på uppsidan ter sig större än vice versa.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Färsk bild från Ho Chi Minh City där denna text skrivs ifrån.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec