5
mar
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – FEBRUARI 2018

FONDEN

Fonden steg 4,1% (SEK) under den gångna månaden jämfört med MSCI FM xGCC Net TR (SEK), som steg 3,3%. Fondens största övervikter såsom Egypten, Pakistan, Nigeria och Sri Lanka bidrog positivt emedan Vietnam, Argentina, Kenya och Marocko bidrog negativt till relativavkastningen.

Fondens innehav i Egypten steg, däribland Juhayna, Ezz Steel och Arabian Cement, vilka alla steg 10-12%. Fallande räntor och inflation, infrastrukturinvesteringar och konsumtion kan förväntas attrahera investerare till bygg- och dagligvarurelaterade bolag. Juhayna rapporterade en vinsttillväxt per aktie för föregående år om 269%. Bolagets vinst kan förväntas öka ytterligare under innevarande räkenskapsår i takt med att bolaget drar nytta av Egyptens förbättrade ekonomi, vilket bör bidra till en återhämtning i konsumtionen tack vare lägre inflation. Därtill bör prisnedgången på det globala mjölkpriset (-21% under det senaste halvåret) och initiativ för att förbättra effektiviteten bidra till ytterligare vinsttillväxt. Ezz Steel drar nytta av i) räntesänkningar i landet, ii) prissänkningar på gas och iii) stark efterfrågan på stål i ljuset av utbyggnaden av Egyptens infrastruktur och en hög aktiviteten inom byggsektorn.

Aktievalet i Nigeria bidrog också till fondens överavkastning. Unilever Nigeria och Zenith steg 21% respektive 9% under månaden. Fondens innehav i Cargills och Nestle Lanka, vilka inte är del av fondens jämförelseindex, steg båda 11% på förhoppningarna om vinsttillväxt i kommande resultat.

Ett större negativt bidrag kom från Vincom, vilken steg 16%, ett vietnamesiskt fastighetsbolag, i vilket fonden är underviktad. Vincom har nu utsett de investmentbanker som ska bistå bolaget i dess börsintroduktion av dess dotterbolag Vinhomes. Börsintroduktionen förväntas inbringa flera miljarder USD till Vincom och bidrog till investerares intresse för aktien. Fonden växlade delvis sitt innehav i Hoa Phat Steel till Hoa Sen Steel. Hoa Phat har stigit mer än 100% under de senaste månaderna och bolagets värdering är nu tre gånger den hos Hoa Sen. Hoa Sen handlas på ca USD 240 EV/ton eller P/E 5x, vilket gör det till en av regionens billigaste stålbolag.

MARKNADEN

MSCI FM xGCC TR (SEK) steg 3,3% under den gångna månaden jämfört med MSCI EM TR (SEK), som steg 0,8%, och MSCI World Net TR (SEK), som steg 1,2%. USD stärktes mer än 5% mot SEK, vilket förklarar merparten av månadens positiva absolutavkastning. De marknader som utvecklades bäst var Kenya, Vietnam, Kuwait och Kazakstan. Argentina och Bangladesh fortsatte utvecklas negativt och blev månadens sämsta marknader. Medan Kenyas BNP-tillväxt accelererade, föll inflationen till den lägsta nivån på 55 månader och förblev under centralbankens målnivå om ca 5%. Kenya emitterade USD 2mdr i en euroobligation, vilken övertecknades 7 gånger. Den blev därmed en av de mest övertecknade emissionerna i Afrikas historia. Egypten emitterade USD 4 mdr genom en obligation som noterades på i London Stock Exchange. Emissionen torde hjälpa Egyptens brist på utländsk valuta och banar vägen för framtida inflöden till landets obligationsmarknad. Egypten sänkte därtill sin styrränta med 100 baspunkter till 17,75% i ljuset av lägre inflation.

Bangladeshs politiska situation förblev volatil i det att landets främsta oppositionsledare dömdes till ett femårigt fängelsestraff. Domen utgör ett hot mot politisk stabilitet i landet inför det stundande valet senare i år. I den positiva vågskålen återfanns under månaden det faktum att ett kinesiskt konsortium lett av Shanghai- och Shenzhenbörserna vann en budstrid om en 25%-ägarandel i Dhaka Stock Exchange för USD 119m (samt USD 37m i form av teknisk support) i kamp mot Indiens National Stock Exchange.

Pakistan bevittnade en förbättrad politisk situation och marknaden förväntar sig nu att det kommande senatvalet genomförs enligt tidsplan. Den geopolitiska situationen förvärrades dock i det att Pakistan placerades på Financial Action Task Forces (FATF) observationslista från och med juni 2018 p.g.a. anklagelser om brister i landets penningtvättregelverk. Givet att vi står inför stundande val lär ingen regelverksförändring äga rum de närmaste 4-5 månaderna.

ESG

Hoa Sen Group var det enda nytillskottet till portföljen under februari. Hoa Sen Group är en vietnamesisk stålproducent. Bolaget grundades 2001 och har sitt högkvarter i Di An. Produkterna exporteras till 70 länder. Bolaget har etablerat Hoa Sen University, som erbjuder utbildning, forskning och samhällstjänster. Man tillhandahåller dessutom välgörenhet och miljöanpassning av boende. 2016 utsåg Forbes Vietnam Magazine Hoa Sen Group till en att Vietnams 40 bästa varumärken.

Fonden avyttrade inga innehav under den gångna månaden.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec