4
maj
2018
Månadsbrev, Nyheter, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – APRIL 2018

FONDEN:

Fonden steg 3,4% under månaden, bättre än jämförelseindex MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 1% och MSCI EM Net TR (SEK) som steg 4,5%. Drygt hälften av överavkastningen kom från Egypten (21% av fondens tillgångar) där fondens delportfölj steg drygt 10%. Näst största bidraget kom från avsaknad av Argentina (27% av index) som föll drygt 2% under månaden. Tredje största bidraget kom från Bangladesh (11% av fonden) där framförallt aktievalen fungerade väl under månaden. Fondens innehav i BRAC Bank (4% av fonden) steg 15% inför tillkännagivandet att Ant Financial (dotterbolag till Ali Baba Group) köper upp till 20% av BRAC Banks dotterbolag bKash av externa aktieägare. bKash är det största mobilbetalningsbolaget i kategorin frontiermarknader med över 30 miljoner registrerade användare. Värderingen är okänd men rykten på marknaden talar om en värdering på upp emot USD 1 mdr, vilket isf innebär att värdet på BRAC Banks aktier i bKash nu motsvarar omkring halva börsvärdet av banken. I Egypten uppvisade såväl GB Auto (5% av fonden) en stark uppgång om 23% på dels tal om att ett lagförslag som skall gynna lokala biltillverkare nu ska gå igenom, samt bolagets utvärdering om att eventuellt särnotera sin mycket lönsamma leasingverksamhet. Juhayna Foods, Egyptens största mejeriproducent, steg drygt 26% på ett positivt resultat som tyder på att bolaget nu har det värsta bakom sig. Elswedy, den ledande underleverantören av utrustning till kraftindustrin, steg 22% på ökande intresse från utländska investerare. Fonden adderade tre nya innehav under månaden. Pakistanska banken National Bank of Pakistan införskaffades. Bolaget har straffats lite väl hårt av ökade pensionsavsättningar vilket innebär att värderingen av bolagets egna kapital nu är på rekordlåga nivåer jämfört med övriga pakistanska banker. För 2019 värderas banken till knappt 5x årsvinsten och P/Eget Kapital på 0,6x. Det är ungefär hälften av snittet i sektorn som generellt gynnas av högre räntor framöver. Vi köpte även Sri Lankas ledande försäkringsbolag Ceylinco som värderas till omkring 5x årsvinsten och som har goda förutsättningar att växa vinsten med åtminstone 10% per år framöver. Försäkringspremier som andel av BNP i Sri Lanka ligger på ca 1,5%, jämfört med ca 5% för Asien som helhet och 8-9% på utvecklade marknader. Slutligen adderade vi pakistanska läkemedelsbolaget AGP Pharma, en snabbväxande uppstickare som nyligen kom in på börsen. Det är ett ungt bolag som kommer ligga utanför index många år framöver men som, om vår analys av bolaget är korrekt, har möjlighet att bli en ledande spelare på den fortsatt underutvecklade pakistanska läkemedelsmarknaden. Enligt WHO ligger totala hälsovårdsutgifter som andel av BNP i Pakistan (2015) på 2,7% jämfört med omkring 5% i övriga Asien (exkl. Japan och Sydkorea) samt omkring 10% i OECD länderna.

 

MARKNADEN:

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 1% under månaden, jämfört med MSCI EM Net TR (SEK) som steg 4,5%. Månadens vinnare var Bangladesh och Nigeria som steg 8% respektive 9%. Förlorarna var Vietnam som föll 5%, Argentina -3% och Kenya -2%.

I Vietnam såg vi till slut en kraftig rekyl när framförallt lokala investerare tog hem vinster inför långhelgen. Utlänningar sålde marginella USD 30m under månadens sista vecka, men var fortsatt nettoköpare under april med USD 66m. Detta exklusive GICs (Singapore Wealth Fund) investering i Vinhomes på USD 850m (USD 1,3 mdr inkl skuldinstrument). Hittills i år, som vi flaggat för i tidigare månadsbrev nådde en del av de största indexnamnen i Vietnam förvånansvärt höga multiplar och en rekyl ser vi som sund. Ur ett frontiermarknadsperspektiv är Vietnams genombrott de senaste tolv månaderna relativt unik. Vi tolkar detta som att flertalet investerare på tillväxtmarknader nu placerar landet i samma kategori som Filippinerna, Thailand och Indonesien. I jämförelse med dessa länder ter sig Vietnams värdering om 18x årsvinsten inte ansträngande hög. För aktiva investerare ser vi därtill mycket intressanta möjligheter i namnen under de 30 största bolagen där vi ofta hittar spännande framtidsbolag till väsentligt lägre multiplar. Vi tror multipelexpansionen som skett de senaste 6 månaderna är över och att marknaden härifrån kommer utvecklas mer i linje med vinsttillväxten på marknaden. Med en förväntad vinsttillväxt om 18-20% för 2018 och fortsatt sannolik tvåsiffrig tillväxt för 2019 ser utsikterna fortsatt intressanta ut, ur ett frontierperspektiv men även i jämförelse med övriga asiatiska tillväxtländer.

 

ESG ENGAGEMENT:

Två nya bolag adderades till fonden i april 2018. Det första, AGP Limited, ett nyligen listat läkemedelsbolag från Pakistan. Verksamheten som startade i Karachi tillverkar, marknadsför och säljer läkemedel och hälsorelaterade produkter såväl lokalt som internationellt sedan 1989. Sri Lanka Ceylinco Insurance PLC tillhandahåller allmänna och livförsäkringsprodukter. Företaget har även flera dotterbolag inom utbildning, kraftproduktion och distribution av vattenkraft till nationella nät- och finanssektorn. Vad gäller företagets CSR ger de stöd genom att ge stipendier till utsatta barn, genom bloddonationer samt hjälpåtgärder exempelvis under översvämningarna 2017. Ceylincos huvudkontor grundades 1939 i Colombo.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec