5
jun
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MAJ 2018

FONDEN:

GB Auto visar vinst igen.

Fonden sjönk 6,2% i maj, i linje med jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 6,1%. På landnivå tjänade fonden mest på undervikter i Marocko och Kenya relativt index, medan våra övervikter i Nigeria och Egypten bidrog mest negativt. På sektornivå var det fondens undervikt mot dagligvaror samt telekom som bidrog mest positivt relativt index, medan vi förlorade på övervikter i sällanköpsvaror och industribolag. Inga större förändringar har genomförts under månaden. (alla förändringar i SEK)

 

MARKNADEN:

De afrikanska marknaderna gick bättre (MSCI EFM Africa xSA Net -6,1%) än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC Net -10,3%) i maj. Maj månad präglades av ökad osäkerhet och minskad riskvilja hos investerare efter att först den argentinska Peson kraschade följt av den turkiska Liran, vilket även påverkade Vietnam vars nedgång fick ytterligare bränsle. De afrikanska marknaderna var inte isolerade och de flesta större marknader backade under månaden. Bästa marknader i maj i Afrika var Malawi, som steg 11,7%, följt av Zimbabwe (+6,9%), medan sämsta marknader var Ghana (-12%) och Egypten (-11,1%). Oljepriset (brent) inledde månaden starkt och nådde USD 80/fat, nivåer vi inte sett sedan november 2014, innan marknaden insåg att eventuellt produktionsbortfall från Iran och Venezuela lätt skulle ersättas av andra oljeproducerande länder och priset föll tillbaka mot USD 75/fat i slutet av månaden. Vi ser fallet i aktiemarknaderna som ett bra tillfälle att köpa in oss i kvalitetsbolag till attraktiva värderingar, något vi nyligen diskuterade i detta inlägg.

Egyptens (-9,1% i maj) bilförsäljningen i mars ökade med 25% jämfört med samma period förr året. GB Auto redovisade samtidigt en vinst på USD 2m för årets första tre månader, jämfört med en förlust på USD 8,7m samma period förra året, drivet av fortsatt tillväxt i GB Finance och bättre lönsamhet i den internationella exportaffären. Trots fortsatt fallande inflation (13,1% i april mot 13,3% i mars) beslöt centralbanken att behålla räntan oförändrad i maj. Turistintäkterna för första kvartalet ökade med 83% jämfört med 2017 tack vare att antalet turister ökade med 37% till 2,4m.

Nigeria (-7,6%) fick inledningsvis i månaden stöd av det stigande oljepriset, för att sedan backa mot slutet av månaden när köparna verkade ta ett steg tillbaka samtidigt som oljepriset backade, och andra frontiermarknader föll kraftigt tillsammans med en ökad valutaoro. Senaten fastlade även budgeten på närmare USD 24mdr för 2018 ett halvår efter den lagts fram av president Buhari, på pappret en expansiv budget som bör gynna tillväxtutsikterna för landet.

I Ghana (-12,7%) MTN Ghana presenterade detaljer kring den kommande historiska börsintroduktionen. MTN Group planerar att sälja 35% av aktierna i MTN Ghana till ett värde av ca USD 750m. Det blir en intressant värdemätare av intresset och kapitaltillgången i Ghana vars aktiemarknad i dagsläget totalt omsätter omkring USD 100 000 per dag.

Remitteringar till Kenya (-4,2%) ökade nästan 50% till USD 430m för årets tre första månader jämfört med samma period förra året. Kenyas ledande telekomoperatör redovisade en vinstökning på 15% för rapportåret 2018 som slutade sista mars. Ökade intäkter för datatrafik samt inom M-Pesa var de största förklaringarna. Vi har dock fortsatt inget ägande i aktien (till skillnad från de flesta andra investerare i Afrika/Frontiermarknader) då vi inte finner att värderingen på över 20x den förväntade vinsten motiveras av vare sig den historiska tillväxten, de framtida tillväxtutsikterna eller landrisken för Kenya som helhet där den kenyanska shillingen är en av de mest övervärderade valutorna (sett till REER, real effective exchange rate) bland frontierländerna. Om valutaoron från Argentina och Turkiet sprider sig kan Kenya mycket väl bli nästa mål då landets dubbla underskott i statsbudgeten och handelsbalansen i kombination med stort behov av extern finansiering snabbt kan bli problematiskt.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec