4
okt
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – SEPTEMBER 2018

FONDEN:

Turisterna har hittat tillbaka till Egypten och överskottet för 2017/18 steg till USD 7,4 mdr från USD 1,4 mdr 2016/17.

Fonden backade 5,4% i september, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 6,9%. Hittills i år är fonden upp 0,9%, steget före jämförelseindex som backat 0,3%.

Fondens övervikt mot Nigeria och undervikter mot Kenya och Marocko bidrog med drygt 4%-enheter till den relativa avkastningen, men en tuff månad i fondens egyptiska innehav kostade drygt 2%-enheter och totalt gick fonden omkring 1,5%-enheter bättre än jämförelseindex. På sektornivå var det fondens övervikt mot bank & finans samt aktieval inom dagligvaror som bidrog mest positivt relativt index, medan fonden förlorade på övervikter inom sällanköpsvaror och hälsovård. Den svenska kronan stärktes med 3,9% i september vilket bidrog negativt till avkastningen under månaden. Inga större portföljförändringar har genomförts under månaden. (alla förändringar i SEK)

MARKNADEN:

De afrikanska marknaderna gick klart sämre än (MSCI EFM Africa xSA -6,9%) än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC -3,7%) i september. Bäst i Afrika gick Zimbabwe som steg 1,1%. Sämst gick det i Botswana och Zambia (-14,2% respektive -13,9%). Det stora fallet i Botswana förklaras helt av utvecklingen i detaljhandelskedjan Choppies (inget innehav i fonden) som föll 75% efter att återigen vinstvarnat och skjutit på resultatet i samband med byte av revisorer. Zambia steg i lokal valuta, men stigande inflation och ökad oro kring Zambias ökande skuldbörda samtidigt som Världsbanken sänkte tillväxtutsikterna på grund av bl.a. lägre kopparpriser fick Kwachan på fall (-17% mot USD i september.).

De större aktiemarknaderna i Afrika föll i något som verkade vara en fördröjd reaktion på tillväxtmarknadsoron i augusti. Den egyptiska (-9,1% i september) marknaden tillhörde gruppen med sämst utveckling under månaden utan att det egentligen kom några nyheter som förändrar investeringscaset på längre sikt. Att ytterligare räntesänkningar ser ut att dröja till nästa år kan vara en delförklaring, men alltjämt är nyhetsflödet, makrostatistiken, rapporter osv mestadels positiva och förändrar inte vår positiva syn på landets potential.

I Nigeria (-7,6%) handlade rapportering till stor del om kraven på sydafrikanska telekombolaget MTN som vi skrev om i förra månadsbrevet (http://bit.ly/2P2Waoj). Utöver att centralbanken krävde att bolaget återförde USD 8mdr till Nigeria kom sedan ett skattekrav på USD 2 mdr från åklagarmyndigheten. Omvärlden såg med oro på hur aktien initialt tappade 35%. Tonen från nigerianska myndigheters håll har dock mildrats, vilket lett till att MTN har återhämtat sig något, men bolaget flaggar samtidigt för att en eventuell notering av den nigerianska verksamheten kanske inte kan genomföras som planerat. Det blev trångt i dörren när många investerare försökte lämna Kenya (-12,3%) samtidigt vilket ledde till att flera av de indextunga aktierna föll 10-15% efter att den reviderade budgeten antagits av senaten. Marknadens besvikelse över att räntetaket består gick inte att ta miste på och det kommer nog bli en del nedjusteringar av vinstestimaten framöver. Kenyas BNP-tillväxt för andra kvartalet var därför en välkommen positiv överraskning; ekonomin växte med 6,3% mot förväntade 5,7% under årets andra kvartal.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec