6
nov
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – OCTOBER 2018

FONDEN:

Tundra on tour: I oktober träffade vi ett flertal av våra innehav samt några potentiella nya innehav i Egypten och Nigeria. Egypt Kuwait Holding (övre bilden) är ett av de mest spännande egyptiska innehaven och nigerianska Guaranty Bank är den bästa banken i Afrika de senaste 20 åren.

Fonden backade 1,3% i oktober, något sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 1%. Hittills i år är fonden ner 0,4%, något bättre än jämförelseindex som backat 1,2%.

Precis som i september gav fondens övervikt mot Nigeria (33% av fondförmögenheten) och undervikter mot Kenya (0%) och Marocko (0%) störst positivt bidrag till fondens relativa utveckling (ca. +2%-enheter), medan fondens egyptiska (53%) innehav hade det fortsatt svårt och kostade ca. 2%-enheter. På sektornivå var det fondens övervikt mot bank & finans samt aktieval inom dagligvaror som bidrog mest positivt relativt index, medan fonden förlorade på övervikter inom sällanköpsvaror och verkstad. Den svenska kronan försvagades med 3,2% i oktober vilket bidrog positivt till avkastningen under månaden. Under månaden minskade fonden något i mejeriet Obour Land samt verkstadsbolaget El Sewedy. (alla förändringar i SEK)

MARKNADEN:

De afrikanska marknaderna (MSCI EFM Africa xSA -1%) gick i linje med övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC –0,9%) i oktober.

Bäst i Afrika gick Zimbabwe som steg 44,9%. Sämst gick det i Sydafrika och BRVM (en samlingsbörs för bl.a. Senegal, Elfenbenskusten och Benin) (-8% respektive -7,8%). Den stora uppgången i Zimbabwe (fonden saknar investeringar) är tyvärr fortsatt av fel anledningar. Ekonomin är i spillror och det råder akut likviditetsbrist i landet vilket gör det i princip omöjligt att få ut pengar ur landet. Folk söker sig till börsen för att försöka bevara värdet av sina tillgångar. Fallet i Sydafrika (fonden saknar investeringar) kan härledas till fallande råvarupriser, väldigt svag utveckling på tillväxtmarknader (MSCI EM –5,7%) och inget blev sen bättre av att landet bytte finansminister för andra gången i år, och sjätte gången sedan 2014. Återigen var det dolda kontakter med affärsfamiljen Gupta som ledde till att Nhlanhla Nene avgick och ersattes av Tito Mboweni.

Egypten (-2,9% i oktober) tillhörde återigen gruppen med sämst marknadsutveckling under månaden. Vi var under månaden på plats i Egypten och Nigeria och besökte flertalet av våra existerande innehav samt några potentiellt nya. De egyptiska besöken bekräftade i mångt och mycket vår optimistiska syn och överaskade också positivt i många fall. Vi ser nedgången som en effekt av den generella nedgången på världens börser och minskad riskvilja. Även om den egyptiska ekonomin dras med stora underskott har de redan genomfört och kommer att genomföra fler reformer som minskar budgetunderskottet. Handelsunderskottet kommer samtidigt att minska markant redan nästa år när Zohr-gasfältet når full kapacitet. Valutan är dessutom, efter devalveringen 2016, redan bland de billgaste bland tillväxt- och frontiermarknader och vi anser fortsatt det är ett ypperligt tillfälle att köpa in sig bolag med hög kvalitet, attraktiva värderingar och bra tillväxtförutsättningar. Med det sagt konstaterar vi också att det i rådande klimat inte räcker att var billigt för att locka till sig köpare, men när riskviljan ökar igen erbjuder Egypten en bra uppsida.

Nigeria (+2,5%) återhämtade sig i oktober och fler av våra banker gick bra. Vårt besök i Lagos under månaden gav en hel del intressanta diskussioner om såväl det stundande valet i februari 2019 (det kommer att bli ett jämt lopp mellan sittande president Buhari och utmanaren Atiku. Buhari har ett starkt stöd från stora, framförallt fattigare delarna, av landet men anses samtidigt inte ha åstadkommit så mycket under hans 4 år vid makten. Affärsmannen Atiku ses som mer marknadsvänlig och reformbenägen men samtidigt också mer korrupt, och MTN debaclet (i princip ingen förstod varför situationen uppstått, samtliga inblandade anser sig ha gjort rätt och hoppas att det hela slutar med att Centralbanken får lägga ner sina krav). Från bankerna vi träffade var budskapet att det inte lär bli någon större lånetillväxt innan valet men att de tjänar bra med pengar på att köpa T-bills under tiden, låntagarnas finansiella ställning har stärkts iom det högre oljepriset och den stora mobiliseringen av privatkunder fortsätter i snabb takt, och nu snarare via mobila kanaler än via bankkontor. För konsumentbolagen ser det fortfarande tufft ut då konsumenternas plånböcker fortfarande är ansträngda. Vi fortsätter undvika investeringar utanför banksektorn i Nigeria på grund av värderingarna.

Kenya (-2,6%) var ner över 4% som värst under månaden men återhämtade sig mot slutet. Inga större nyheter har kommit under oktober, utan bilden av Kenya, på grund av stora dubbla underskott, som sårbart bland tillväxt- och frontiermarknader har snarare förstärkts.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec