6
dec
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – NOVEMBER 2018

FONDEN:

Tundras Mathias Althoff och CIRAs vd efter ett möte på Badr University in Cairo, där 7 500 studenter läser på 9 olika fakulteter.

Fonden backade 1,2% i november, något sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 0,8%. Hittills i år är fonden ner 1,6% vilket är något bättre än jämförelseindex som backat 2,0%. Fondens aktieval i Egypten (53% av fondförmögenheten) gav störst positivt bidrag till fondens relativa utveckling. I en fallande marknad gav våra innehav ett positivt bidrag med ca 1,5%-enheter. Fondens nigerianska innehav (33%) samt undervikten i Marocko (0%) bidrog mest negativt relativt jämförelseindex.

På sektornivå var det fondens övervikt mot hälsovård och undervikt i basindustri som bidrog mest positivt relativt index, medan fonden förlorade på övervikter inom bank & finans samt undervikten inom dagligvaror. Den svenska kronan stärktes med 1% i november vilket bidrog negativt till avkastningen under månaden.

Vi sålde i november hela innehaven i våra egyptiska cementaktier då vi ser att tillväxten i efterfrågan kommer ske långsammare då företagens kapacitetsutbyggnad dröjer längre med räntorna på fortsatt hög nivå. Dessutom bidrar nytillkommen produktionskapacitet inom cementsektorn till ett överutbud vilket pressar priserna och därmed lönsamheten. Vi har även minskat i textilproducenten DICE som inte levererat enligt plan på grund av förseningar av ny produktionsutrustning och ordercancelleringar. Värderingen i förhållande till utsikterna 2019 ser dock bra ut. Vi har istället investerat i ett nytt innehav inom utbildningssektorn. Cairo Investment & Real Estate Development Company, CIRA, driver skolor från förskola till högstadiet och sedan några år även ett universitet. De växer inom alla segment, men det är framförallt inom universitet tillväxten kommer framöver. Det finns idag ett stort underskott på universitetsplatser i Egypten och staten ser positivt på att privata aktörer hjälper till att fylla underskottet. CIRA siktar på att attrahera medelklassen med priser som ligger långt under toppuniversiteten, men utan att kompromissa på kvaliteten. Med en så pass ung befolkning ser vi att efterfrågan kommer att vara fortsatt hög under många år framöver. (alla förändringar i SEK)

MARKNADEN:

De afrikanska marknaderna (MSCI EFM Africa xSA -0,8%) klarade sig sämre än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC +1,9%) i november. Bäst i Afrika gick Sydafrika som steg 8% efter flera månaders nedgång. Sämst gick det i Malawi och Ghana (-13,5% respektive -7,2%).

På den egyptiska marknaden (-3,4% i november) var utvecklingen blandad efter kvartalsrapporterna. Vi ser att det tredje kvartalet bjöd på en del överraskningar, såväl positiva som negativa, men för våra innehav var det en klar övervikt på det förstnämnda med fortsatt bra försäljnings- och vinsttillväxt. Inflationen för oktober ökade till 17,7% jämfört med 16% i september, fortsatt med grönsaker som största inflationsdrivare, vilket bidrog till bibehållen styrränta från centralbanken i mitten av månaden. Mer optimistiskt lagda bedömare tror på ytterligare räntesänkningar under första kvartalet 2019, medan mer försiktiga spår att det dröjer till andra halvåret. Vi tillhör det senare lägret, men anser ändå att Egypten tagit oförtjänt mycket stryk under höstens korrektion.

Sentimentet i Nigeria (-3,5%) var svagt i takt med att oljepriset fortsatte falla efter årshögstanoteringen över USD 86 i början av oktober och noterade istället årslägsta den 30 november strax under USD 60, ett fall på över 30%. Inflationen i var något lägre än förväntat (11,3% mot förväntat 11,4%) men fortsatt över centralbankens mål och de beslöt därför hålla styrräntan oförändrad på 14%. Marknaden har inga förväntningar på att det kommer att ske någon förändring innan valet i februari nästa år.

Kenya (+1,8%) återhämtade sig efter en tids svagare utveckling. Oron för valutan minskade något när statistik över fortsatt kraftigt ökande repatrieringar redovisades. En stark rapport från telekombolaget Safaricom stärkte också humöret.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec