4
apr
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MARS 2019

FONDEN

Fonden steg 1,5% i mars, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 0,2%. Det innebär att fonden steg 10,1% under årets första kvartal, bättre än jämförelseindex som steg 9,2%.

På landnivå var det övervikterna mot Egypten (48% av fondförmögenheten) och Nigeria (34%) som bidrog mest positivt jämfört med index. Däremot bidrog fondens stora undervikt mot Kenya (0% av fondförmögenheten) fortsatt mest negativt. På sektornivå var det övervikter och aktieval inom finans och hälsovård som bidrog mest positivt, medan undervikteni dagligvaror samt övervikten i industrivaror bidrog mest negativt relativt index. Den svenska kronan försvagades med 0,4% mot USD vilket påverkade avkastningen omräknat till SEK positivt.

Under mars ökade vi något i nigerianska banker och i ett av våra egyptiska hälsobolag, Integrated Diagnostics, som släppte en stark rapport och redovisade en försäljningsökning på 27% och en vinstökning på 35% för 2018 jämfört med 2017. (alla förändringar i SEK)

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna (MSCI EFM Africa xSA -0,2%) gick bättre än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC) som sjönk 1,3% i mars. Rwanda var den bästa afrikanska marknaden efter en uppgång med 4,1%, följt av Kenya som steg 3,4%. Sämst gick börsen i Zimbabwe (-17,4%) efter att landet nu officiellt övergett 1:1 relationen mellan bond notes och USD, vilket sedan införandet hösten 2016 aldrig gällt i praktiken. I slutet av februari prisades de flesta tillgångar i USD om till RTGS dollar (som bond notes nu kallas) och en förhållande på 2,5:1 fastställdes. Kursen har sedan deprecierat ytterligare till nu omkring 3 RTGS dollar per USD. På svarta marknaden är RTGS ännu svagare, kring 4:1, och ytterligare depreciering är att vänta. Likviditetsbristen i landet är fortfarande stor och även om åtgärderna är ett steg i rätt riktning har Zimbabwes ekonomi har en tuff tid framför sig. (fonden har inga investeringar i Zimbabwe). (alla förändringar i SEK)

Den egyptiska marknaden (+1,9% i mars) gick starkt inför räntebeskedet den 28 mars. Förväntningarna var att ytterligare en sänkning skulle genomföras nu, efter sänkningen i februari, men centralbanken valde att avvakta vilket de flesta bedömare tillskriver ökningen i inflation i januari och februari. Konsensus är nu att fönstret för sänkningar är stängt fram till fjärde kvartalet 20109, då inflationstrycket ökar i närtid på grund av Ramadan i maj och subventions-sänknngarr i juni/juli. Börsen tog den uteblivna sänkning med ro och framförallt bankerna har gått starkt.

Börsen i Nigeria (-0,5%) var fortsatt avvaktande efterpresident valet medan ekonomer och analytiker skruvat i sina prognoser vilket i sig inte lett till några större förändringar. Den nigerianska centralbanken överaskade dock marknaden i slutet av månaden och sänkte räntan med 0,5%-enheter till 13,5%. Det var den första förändringen av räntan sedan hösten 2016 då den höjdes för att möte den stigande inflationen. Centralbanken vill med sänkningen öka efterfrågan på lån och investeringar, vilket skulle vara positivt för den ekonomiska tillväxten, men de flesta ekonomer anser att sänkningen i så fall måste föjas av ytterligare stimulanser, som t.ex. en sänkning av bankernas likviditetskrav för att på så sätt frigöra kapital för utlåning. Det ryktas också om att Nigerias Ministry of Power, Works and Housing vill ge ut en obligation på USD 10 mdr för att finansiera infrastrukturprojekt. Statens bugeterade utgifter 2019 är USD 24 mdr, så ytterligare USD 10 mdr skulle vara en betydande satsning även om den skedde över några år. Med tanke på de lågt ställda förväntningarna är nyheter som dessa att ses som positiva, dock är signalvärdet viktigare än de faktiska effekterna i dagsläget.

Högsta domstolen i Kenya (+3,4%) ogiltiförklarade räntetaket som infördes 2016. Räntetaket har bromsat in nyutlåningen kraftigt och skadat BNP-tillväxten i landet och framförallt bankaktierna fick fart på beskedet. Dock återstår det osäkerhet om när och hur taket kommer att tas bort. Även om nuvarande struktur ogiltigförklarats kommer det antagligen att ersättas med alternativa regleringar då det politiska (och folkliga) stödet är stort, trots de negativa konsekvenserna på ekonomin.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.Hälsovård är ett tema vi gärna investerar i och vid sitt senaste besök i Egypten träffade Tundras Mathias Althoff bl.a. ledningen för Integrated Diagnostics (övre bild) och besökte ett av Cleopatra Hospitals sjukhus (nedre bild).


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec