5
jun
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MAJ 2020

FONDEN

Fonden backade -0,8% i maj, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 0,1%. Fonden har hittills i år fallit med -19,1%, i linje med jämförelseindex som backat 19,0%. På landnivå bidrog undervikten i Kenya (3% av fondens tillgångar) och övervikten i Nigeria (22%) mest positivt relativt jämförelseindex. Fondens övervikt i Egypten (41% av fondens tillgångar) och övervikt mot Ghana (10%) bidrog mest negativt. På sektornivå bidrog övervikt och aktieval mot Finans tillsammans med övervikten i Hälsovård mest positivt, medan undervikten mot Material och övervikten mot Sällanköpsvaror bidrog mest negativt relativt jämförelseindex. Den svenska kronan stärktes 3,6% gentemot USD i maj, vilket minskade avkastningen omräknat till SEK (alla förändringar i SEK).

Våra innehav, likväl som resten av marknaden fortsatte släppa resultat med blandat utfall, mestadels utan större marknadspåverkan då investerare mer forkuserar på hur dåligt Q2 kommer att bli och om/hur stor återhämtningen blir resten av året. Två av våra större innehav backade efter nedslående resultat, egyptiska energikonglomeratet El Sewedy samt Credit Agricole Egypten (-18% respektive -13%). Bättre än förväntat resultat från ett annat topp 10 innehav, egyptiska Cleopatra Hospitals som å andra sidan såg mycket liten påverkan från COVID-19 kompenserade något då aktien steg med 15% i maj.

Fonden gjorde en ny investering i Marocko och vi investerade cirka 3% i Hightech Payment Systems. HPS är en globalt ledande leverantör av elektroniska betalningsystem som erbjuder lösningar för hela värdekedjan, t.ex. mobila plånböcker, bedrägerikontroller och e-handelslösningar. Företaget är verksamt i över 90 länder och har fler än 400 kunder (inklusive flera av världens hundra största finansiella institutioner). Vi har följt företaget under en tid och träffade ledningen i januari. Vi har imponerats av tillväxten de har levererat (försäljning FY14-19 CAGR + 25%, nettovinst FY14-19CAGR + 31%) och utsikterna framöver. Marknadstillväxten förväntas vara över 15% de kommande åren och ännu högre tillväxt förväntas i Asien och Afrika där HPS har mer än 65% av sina intäkter. Medan PowerCard eller HPS inte är ett namn som är känt hos slutkunderna, har HPS bra renommé inom betalningsbranschen och erbjuder smartare och bättre integration med redan befintliga system, eller genom att ersätta dem i sin helhet. Som ett exempel resulterade ett av deras projekt med Amex i att minska antalet system från 16 till 1 för att hantera alla internationella betalningsflöden, en enorm produktivitetsökning. Vi gillar sektorn och vi gillar bolaget givet deras bevisade leverans av smartare lösningar till en bransch under omvandling och stark tillväxt. Bolaget har en undanskymd roll som underleverantör men lärdomar från andra branschers framväxt är att det inte sällan är den som ”säljer spaden till guldgrävarna” som tjänar mest i slutändan. Börsvärdet på USD 300m och värderingen (P/E 32x) hade sannolikt sett annorlunda ut med en notering på en mer välkänd börs. Vi skulle nog därtill definiera det som ett av fåtal i vår portfölj som är en tydlig uppköpskandidat.

MARKNADEN

Afrikanska aktiemarknader var oförändrade i maj (MSCI EFM Africa xSA Net TR +0,1%), sämre än andra Frontier-marknader (MSCI FMxGCC Net TR) som steg 4,2% under månaden. Nigeria var den bästa afrikanska aktiemarknaden och steg 8,8% följt av Namibia med +2,9%. Ghana var den sämsta afrikanska marknaden och sjönk 10,6% medan Egypten var den näst sämsta aktiemarknaden med -8%. Återhämtningen på kontinentens aktiemarknader hämmas av Corona-virusets realtivt sena ankomst och att flertalet länder fortfarande uppvisar ökad spridningstakt. (alla förändringar i SEK)

Egypten (Hermes Index -8% i maj, -23,6% i år) PMI-statistiken för maj återhämtade sig starkt till 40,7 från 29,7 i april, fortfarande under 44,2 som noterades i mars och fortfarande under 50 vilket indikerar en fortsatt minskning av den ekonomiska aktiviteten. Centralbanken höll räntorna oförändrade och låter tidigare sänkningar få mer tid att få genomslag i ekonomin. IMF godkände ett lånepaket på USD 2,8 mdr och Egypten sålde senare Eurobonds till ett värde av USD 5 mdr. Intreset för Eurobond-utgivningen var stort (över USD 22 mdr i teckningar) och räntan för de 30-åriga obligationer sattes till 8,875%, 12-åringen till 7,625% och 4-åringen till 5,75%. Detta bör täcka finansieringsbehovet för budgetåret 20/21.

Nigerias (Nigeria Stock Exchange Main Index +8,8% i maj, -4,5% i år) återhämtning på aktiemarknaden leddes av cementtillverkare, konsumentbolag och banker. Cementbolagen överraskade med stigande försäljning under första kvartalet. En återhämtning i det globala oljepriset hjälpte och återspeglades i att nigerianska PMI steg till 40,7 i maj från 37,1 i april. Centralbanken överraskade marknaden och sänkte styrräntan med 1% -enhet till 12,5%, vilket borde stödja ekonomin framöver.

Branschstatistik i Kenya (Nairobi All Share Index -4,9% i maj, -19,3% i år) visade på att nästan 10% av lånen i banksektorn omstrukturerades under det första kvartalet i år vilket skapade oro för vad som komma skall. Centralbanken gjorde dessutom marknaden besviken och höll styrräntan oförändrad istället för en förväntad sänkning på 0,25%-enheter. Även Ghanas (GSE Composite Index -10,6% i maj, -13,2% i år) PMI återhämtade sig och steg till 46,7 i maj (31,7 i april). Marocko (MASI Free Float All Shares Index +1,9% i maj -19,8% i år) talar med internationella långivare om ytterligare finansiering efter att ha lånat USD 3 mdr från IMF i april. Ingen ytterligare information är för närvarande känd.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Globala betalningsmarknaden kommer att växa med 15% årligen de kommande åren, och snabbare än så i Asien och Africa. Marockanska HPS, ett nytt innehav i maj, är välpositionerade för att ta del av den tillväxten. Källa: Capgemeni, bolagspresentation.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec