7
jul
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JUNI 2020

FONDEN

Fonden föll -1,7% i juni, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som föll -0,3%. Fonden har hittills i år fallit med -20,4%, sämre än jämförelseindex som fallit -19,3%. På landnivå bidrog övervikten i Egypten (44% av fondens tillgångar) och undervikten i Kenya (3%) mest positivt relativt jämförelseindex. Fondens övervikt i Nigeria (21% av fondens tillgångar) och övervikt mot Ghana (7%) bidrog mest negativt. På sektornivå bidrog övervikten mot Sällanköpsvaror tillsammans med undervikten i Material mest positivt, medan undervikten mot Finans och undervikten mot Dagligvaror bidrog mest negativt relativt jämförelseindex. Den svenska kronan stärktes 1,1% gentemot USD i juni, vilket minskade avkastningen omräknat till SEK (alla förändringar i SEK).

Inga större förändringar genomfördes i juni.

MARKNADEN

Afrikanska aktiemarknader sjönk något i juni (MSCI EFM Africa xSA Net TR -0,3%), aningen bättre än andra Frontier-marknader (MSCI FMxGCC Net TR) som sjönk 0,6% under månaden. Sydafrika var den bästa afrikanska aktiemarknaden och steg 9% följt av Namibia med +5,1%. Nigeria var den sämsta afrikanska marknaden och sjönk 4,1% medan Ghana var den näst sämsta aktiemarknaden med -3,3%. (alla förändringar i SEK)

Egypten (Hermes Index 4,4% i juni, -20,4% i år) återhämtade sig med nyheter om ett stand-by-avtal från IMF på USD 5,2 mdr, varav USD 2 mdr är tillgängliga nu och resten efter utvärderingar. Nyheterna om att Egypten, Sudan och Etiopien återvänder till förhandlingsbordet angående fyllning av Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) hjälpte också till att sprida en positiv stämning. Egypten och Sudan pressar på för en långsammare fyllningstakt för att inte vill riskera deras vattenförsörjning medan Etiopien vill ha en snabbare takt för att kunna öka kraftproduktionen från dammen. Nyheter om att ta bort lockdowns och utegångsförbud hjälpte också. Centralbanken höll räntorna oförändrade på 10,25%, i linje med förväntningarna, vid sitt möte i juni.

Nigerias (Nigeria Stock Exchange Main Index -4,1% i juni, -8,5% i år) aktiemarknad föll igen i brist på några uppenbara köpare. Utlänningar skyller på likviditetsbrist och lokala investerare letar efter en trigger. Återhämtningen i oljepriserna till över 40 USD per fat hjälpte inte mycket.

Kenya (Nairobi All Share Index -0,2% i juni, -19,5% i år) handlades i sidled, med banker och telekom i fokus. Mer information från bankerna om COVID-19-påverkan på lånekvaliteten dämpade stämningen något, och nyheter om att mobila pengaöverföringar under en viss nivå skall förbli gratis drabbade telekomjätten Safaricom. I slutändan var dock påverkan på aktiekurserna knappt märkbara.

Marockos (MASI Free Float All Shares Index +3,4% i juni -17% i år) centralbank genomförde den största räntesänkningen i dess historia när den sänkte styrräntan med 0,5%-enheter till 1,5% för att stimulera ekonomin. Marocko skrotade också flertalet lockdowns och utegångsförbud under månaden, vilket kommer att hjälpa till att starta om tillväxten när saker så sakteligen återgår till det normala. Marknadsreaktionen var positiv.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Med mindre lockdowns ökar trafiken i Kairo igen. (bilden från ett tidigare besök)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec