7
aug
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JULI 2020

FONDEN

Fonden föll -6,6% i juli, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som föll -6,7%. Fonden har hittills i år fallit med -25,7%, sämre än jämförelseindexet som fallit -24,7%. På landnivå bidrog undervikten i Kenya (3% av fondens tillgångar) och undervikten i Mauritius (2%) mest positivt relativt jämförelseindex. Fondens övervikt i Ghana (7% av fondens tillgångar) och övervikt mot Egypten (44%) bidrog mest negativt. På sektornivå bidrog undervikten mot Teleoperatörer tillsammans med övervikten i Dagligvaror mest positivt, medan övervikten mot Hälsovård och undervikten mot Finans bidrog mest negativt relativt jämförelseindex. Den svenska kronan stärktes 6,7% gentemot USD i juli, vilket minskade avkastningen omräknat till SEK (alla förändringar i SEK). Inga större förändringar genomfördes i fonden i juli.

MARKNADEN

Afrikanska aktiemarknader sjönk i juli (MSCI EFM Africa xSA Net TR -6.7%), sämre än andra Frontier-marknader (MSCI FMxGCC Net TR) som sjönk 6,2% under månaden. Sydafrika var den bästa afrikanska aktiemarknaden och sjönk 0,1% följt av Namibia med -0,4%. Kenya var den sämsta afrikanska marknaden och sjönk 10,1% medan Mauritius var den näst sämsta aktiemarknaden med -8,3% (alla förändringar i SEK).

I Egypten (Hermes Index -5,2% i juli, -24,5% i år) syntes tecken på ökad riskaptit från internationella obligationsinvesterare. De första två veckorna i juli sägs ha lockat mer än USD 3 miljarder från utländska investerare till den egyptiska obligationsmarknaden, efter att ha varit nettosäljare från februari 2020. Utländska innehav föll från mer än USD 25 miljarder till cirka USD 10 mdr i juni i takt med att investerare drog sig tillbaka från den egyptiska marknaden.

Nigerias (Nigeria Stock Exchange Main Index -5,4% i juli, -13,4% i år) aktiemarknad föll igen utan uppenbara köpare. Den nigerianska myndigheten för petroleumprodukter (Petroleum Products Pricing Regulatory Agency, PPPRA) höjde bensinpriserna med 16% i juli, efter stigande oljepris på de internationella marknaderna, till cirka NGN 142 (USD 0,37) per liter från NGN 122 i juni. Detta kommer efter att Nigeria tidigare i år avskaffat bensinsubventionerna och numera låter de lokala priset återspegla rörelserna på marknaden. Att ta bort subventionen sparar den nigerianska statsbudgeten flera miljarder dollar. Inflationen steg för den tionde månaden i rad till 12,6% för juni, i linje med förväntningarna. Handelsbegränsningar på grund av Corona beskylls för att driva upp livsmedelspriserna.

Kenya (Nairobi All Share Index -10,1% i juli, -27,7% i år). Det globala kreditinstitutet S&P sänkte de ekonomiska utsikterna för Kenya från Stabila till Negativa, på grund av de ekonomiska effekterna av coronaviruspandemin.

Marockos (MASI Free Float All Shares Index -1,2% i juli -18% i år) regering presenterade en uppdaterad budget för 2020 och spår nu ett BNP-fall med 5% och ett budgetunderskott på 7,5% från tidigare 3,5% på grund av COVID-19-utbrottet. Ny statistik från centralbanken visade en ökning av bankkonton med 5% under 2019 till mer än 28 miljoner. 61% av den vuxna befolkningen sägs nu ha ett bankkonto, 79% av männen men endast 44% av kvinnorna. Antalet kort ökade med 7% till 16,2 miljoner i slutet av förra året. Ökad finansiell inkludering är en av de viktigaste drivkrafterna i bankbranschen, och hjälper bankerna med billigare finansiering samt ger en ny inkomstkälla från t.ex.  kreditkortlån.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec