9
aug
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JULI 2018

FONDEN:

Ghana väntar med spänning på resultatet från den gigantiska noteringen av MTN Ghana.

Fonden backade 6% i juli, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som sjönk 3,8%.

Fondens stora övervikt mot Egypten och Nigeria förklarar i princip hela underavkastningen relativt index, medan undervikterna i Kenya och Marocko bidrog mest positivt. På sektornivå var det fondens undervikt mot telekom och basindustri som bidrog mest positivt relativt index, medan vi förlorade på övervikter inom finans och hälsovård. Den svenska kronan stärktes med 2,3% i juli vilket bidrog negativt till avkastningen under månaden.

Inga större portföljförändringar har genomförts under månaden. (alla förändringar i SEK).

MARKNADEN:

De afrikanska marknaderna gick klart sämre (MSCI EFM Africa xSA -3,8%) än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC +0,5%) i juli. Bäst i Afrika gick Zimbabwe inför det första valet utan Mugabe sedan självständigheten(+20,2%) följt av Namibia (+6,5%). Sämst gick det i BRVM (en samlingsbörs för bl.a. Senegal, Elfenbenskusten och Benin) (-6,1%) och Egypten (-5,1%).

Globalt låg mycket av fokus fortsatt på hot och införande av handelshinder från USA, EU och Kina. Valet i Zimbabwe ser i skrivande stund inte ut att bli den demokratiska framgång befolkningen och omvärlden hoppats på efter Mugabes 37-åriga styre. Flertalet oberoende observatörer rapporterar om att president Mnangagwa/armen/polisen förföljer och arresterar oppositionssupporters efter att de ifrågasatt valresultatet där Mnangagwa utropats till segrare.

Inflationen i Egypten (-5,1% i juli) steg som väntat i juli efter att prishöjningar på bland annat el implementerats. Priserna steg med 14,4% jämfört med ett år sedan och juli blev därmed första månaden på ett år då inflationstakten inte föll jämfört med månaden innan.

Nigerias (-5%) centralbank bibehöll räntan på 14% trots att inflationen fortsätter att falla, 11,2% i juli jämfört med 11,6% i juni. Det pratas redan om valet som skall hållas i februari 2019 efter att en högt uppsatt företrädare för president Buharis parti (APC) hoppat av. Det är ännu långt kvar till valet och byten mellan de ledande partierna är vanliga, men skapar förstås samtidigt en osäkerhet kring valutgången.

I Kenya (-2,5%) sänkte centralbanken överaskande styrräntan med 0,5%-enheter till 9%. Och trots att den Kenyanska Shillingen av de flesta bedömare utmålas som en av de mest övervärderade bland frontier markets, har den fortsatt att stärkas. Kraftigt ökade inflöden från kenyaner utomlands (eller kenyaner med tillgångar utomlands) som vill få hem pengar innan skatteamnestin slutar gälla den 30 juni sägs vara en orsak. Inflödet ökade med över 50% under årets första fem månader till USD 1,1 mdr.

Ghana (-2,7%) väntar med spanning på reslutatet av försäljningen av aktier i MTN Ghana som avslutades i slutet av juli. MTN har som ambition att sälja 35% av bolaget till ett värde överstigande USD 700m, vilket är väldigt mycket för en marknad som normalt bara omsätter USD 100 000 per dag. Handeln beräknas start i början av september.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec