6
feb
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – Januari 2018

FONDEN

Fonden steg 6,4% i januari, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 1,4%. Bästa marknad marknad i januari i Afrika var Ghana (16%) följt av Nigeria som steg 8%, medan sämsta marknader var BRVM (en samlingsbörs för bl.a. Senegal, Benin och Elfenbenskusten) som sjönk 8%, samt Tanzania (-6%). Den svenska kronan stärktes 4,5% under månaden vilket minskade avkastningen omräknat till SEK.

Fondens innehav i framförallt Nigeria och Egypten inledde året väldigt starkt och övervikten mot de länderna stod också för majoriteten av överavkastningen jämfört med index. Undervikterna mot Marocko och Kenya bidrog mest negativt till relativavkastningen. På sektornivå var det våra bankinnehav och inom sällanköpsvaror som bidrog mest positivt, medan vi förlorade på undervikter i telekom och basindustri.

Vi har under månaden sett en hel del inflöden till fonden, mycket tack vare den starka utvecklingen den senaste tiden och vi har framförallt investerat pengarna i redan existerande innehav. Ett nytt bolag vi köpt är en egyptisk klädtillverkare som framförallt exporterar sina produkter. Bolaget har haft en väldigt stor kundkoncentration men tack vare ökad konkurrenskraft (som en följd av devalveringen 2016) har de sett en ökad efterfrågan och expanderat båda produktionskapaciteten och kundunderlaget. Vi förväntar oss mer på den fronten och ser nuvarande värdering omkring 6-7x förväntade årsvinsten 2018 som attraktiv.

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna har inlett 2018 positivt (MSCI EFM Africa xSA +1,4%)vilket kan jämföras med övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC +1,7%) i januari. Givet att den svenska kronan stärkts 4,5% under 2018 innebär det att utvecklingen i lokal valuta varit omkring 6%.
I Egypten föll inflationen som förväntat, och förhoppningarna är att centralbanken vid sitt kommande möte skall sänka räntan för första gången sedan devalveringen 2016. Det antyds dock från flera håll att nuvarande nivå kan bibehållas längre än förväntat för att ytterligare attrahera utländskt kapital till räntemarknaden och bygga på valutareserven ytterligare. Valet i mars närmar sig också med sittande president al-Sisi som förväntad segrare, inte minst då det verkar förekomma påtryckningar på eventuella motkandidater att inte ställa upp.

Nigeria  får fortsatt skjuts av oljan som handlades till över USD 70/fat under månaden vilket ytterligare övertygat fler om att vändningen i Nigeria kommer att fortsätta. Det är positivt då det ökar statens intäkter såväl som bygger på valutareserven vilken nu närmar sig USD 42 mdr. Vi har även sett flera investerare återvända till marknaden efter flera års frånvaro. Generellt är de flesta internationella investerare fortfarande underviktade, men vi tror att den positiva utvecklingen kommer att få fler att öka sin exponering. Nigeria planerar att sälja ytterligare en Eurobond på omkring USD 2,5 mdr under första kvartalet för att omfinansiera ett lån i lokal valuta till lägre ränta. Stigande andel räntebetalningar av statens utgifter har, på goda grunder, varit ett skäl till stigande oro såväl internt som externt. Ungefär  60% av statens budget gick till räntebetalningar under 2017, vilket förstås inte är långsiktigt hållbart. Dock är det inte den totala skuldsättningen som är problemet, utan snarare den snäva intäktsbasen (80-90% kommer från oljerelaterade produkter). Arbetet med att öka skatteintäkterna pågår, men går långsamt. Sydafrikas president Zuma sitter allt lösare. Nyvalde ANC-ledaren Ramaphosa har på kort tid vunnit stort förtroende såväl inhemskt som externt via uttalanden i samband med bl.a. toppmötet i Davos. Det spekuleras om att Zuma kommer att avgå i förtid, kanske till och med under första kvartalet 2018, vilket har fått den sydafrikanska Randen att stärkas markant. Det vore otvivelaktigt ett stort steg i rätt riktning att få bort den (i mångas ögon) korruptionsstyrde Zuma, men uppförsbacken (med hög arbetslöshet, budgetunderskott m.m.) för en ny president skall inte heller underskattas. Räntetaket i Kenya lär bli kvar ytterligare ett tag, dels är processen för att ta bort dem till viss del administrativ (vilket tar tid) men dessutom är de politiskt motiverade och inte ekonomiskt. Och än så länge saknas den politiska (och folkliga) viljan att ta bort taket, hur skadligt det än må vara för ekonomin. Vi fortsätter att vara försiktiga till Kenya och tror att såväl tillväxtprognoser som bolagens vinstprognoser kan komma att justeras ner under året vilket vi inte anser att det finns utrymme för i dagens värderingsnivåer på börsen.

Tundra besöker Zenith Bank i Lagos


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec