11
feb
2020
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JANUARI 2020

FONDEN

Fonden steg 6,6% i januari, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 6,2%. På landnivå bidrog övervikten i Nigeria (33% av fondens tillgångar) och övervikten i Egypten (49%) mest positivt relativt jämförelseindex. Fondens undervikt i Marocko (0% av fondens tillgångar) och undervikt mot Kenya (5%) bidrog mest negativt. På sektornivå bidrog övervikten mot Finans tillsammans med övervikten i Hälsovård mest positivt, medan undervikten mot Material samt undervikten mot Teleoperatörer bidrog mest negativt relativt jämförelseindex. Den svenska kronan var försvagades 3,4% gentemot USD i januari, vilket ökade avkastningen omräknat till SEK. (alla förändringar i SEK)

Vi deltog under månaden på en investerarkonferens i Marrakech och träffade många av våra egyptiska innehav samt ett par lokala marockanska bolag. De flesta bolagen såg positivt på 2020 efter ett skapligt 2019. I Egypten kommer räntesänkningarna på totalt 4,5% -enheter under 2019 bidra till lånetillväxt och ökad ekonomisk aktivitet under det kommande året, och tillsammans med lägre inflation bidra till ökad köpkraft hos konsumenterna. Marockanska företag gynnas också av ökad ekonomisk aktivitet och drar dessutom nytta av en stabil miljö med låg inflation (~ 1%) och låg ränta (centralbankens ränta på 2,25%). Mer bolagsintryck följer i nästa månadsuppdatering.

Inga större förändringar av portföljen har gjorts under januari.

MARKNADEN

I januari steg de afrikanska marknaderna (MSCI EFM Africa xSA Net TR) +6,2%, vilket var bättre än andra Frontier-marknader (MSCI FMxGCC Net TR), som steg +3,3%. Zimbabwe var den bästa afrikanska börsen och steg +34,1% följt av Nigeria och Rwanda, som båda steg 12%. Namibia var den sämsta afrikanska marknaden och sjönk med 9,1%, medan Sydafrika var den näst sämsta och backade 6,4%. (alla förändringar i SEK).

Den egyptiska marknaden (Hermes Index +5% i januari) sjönk med 1% i lokal valuta, men tack vare det starka egyptiska pundet var marknadsavkastningen positiv omräknat till SEK. Centralbanken behöll styrräntan på 13.25%, för att ge ekonomin mer tid att absorbera förra årets räntesänkningar. De flesta ekonomer förväntar sig fortfarande att de ska sänka ytterligare 1-2% -enheter under 2020. Saudi Telecom överraskade marknaden och la ett bud på USD 2,4 miljarder på Telecom Egypts 55% -ägande i Vodafone Egypten.

Den nigerianska aktiemarknaden (Nigeria Stock Exchange Main Index -12% i januari) Aktiviteten ökade på tack vare ”OMO-effekten” (dvs förfallna OMO-obligationer som återinvesteras på aktiemarknaden) samt tidiga flöden inför utdelningssäsongen (april, maj) och ökad efterfrågan på aktier med hög direktavkastning. I huvudsak finanssektorn gynnades av dessa flöden, ända tills centralbanken i Nigeria (CBN) höjde kapitalreservkvoten (CRR, hur mycket av kundinsättningar en bank behöver deponera hos centralbanken) till 27,5% från 22,5% för att minska överskottslikviditeten i systemet (som beskyllts för att driva upp inflationen). Det gör det svårare för bankerna att leva upp till de tidigare utfärdade reglerna om lån som andel av insättningar måste överstiga 65%. De flesta ekonomer ser dock den stängda gränsen mot Benin som största anledning till den ökande inflationen, och ogillar detaljstyrningen från CBN. Det lägre oljepriset och minskade investeringsinflöden har minskat valutareserven till under 38 miljarder USD vilket ökar osäkerheten kring  till Nigerias utsikter på kort sikt.

I Kenya (Nairobi All Share Index +2,4% i januari) förvånade centralbanken marknaden med att sänka styrräntan med 0,25% -enheter till 8,25% för att öka den ekonomiska tillväxten, dock riskerar inflationen att bli högre än prognoserna på grund av en invasion av gräshoppor som skadar grödor. Konsumentprisindexet steg med 5,8% i januari, jämfört med förväntade 5,7%.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Räntenivåerna sjunker tack vare av högre insättningar när fertilitetsnivåerna sjunker, enligt Renaissance Capital på deras nordafrikanska investorkonferens i januari 2020.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec