5
feb
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – JANUARI 2019

FONDEN

Fonden steg 0,9% i januari, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 4,1%.
På landnivå var det övervikten mot Botswana (4% av fondförmögenheten) som bidrog till mest positivt jämfört med index. Däremot bidrog fondens stora undervikter mot Kenya (0% av fondförmögenheten) och Marocko (0%) mest negativt. På sektornivå var det övervikten mot hälsovård och undervikten mot energi som bidrog mest positivt, medan övervikterna mot bank & finans samt sällanköpsvaror bidrog mest negativt relativt index. Den svenska kronan försvagades med 0,7% mot USD vilket påverkade avkastningen omräknat till SEK positivt.
Under månaden har vi minskat exponeringen mot egyptiska konsumentbolag efter stark börsutveckling den senaste tiden. Vi har även minskat i nigerianska banken Stanbic av samma skäl. Vi tittar nu närmare på ett flertal möjliga investeringsobjekt. (alla förändringar i SEK)

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna (MSCI EFM Africa xSA +4,1%) hängde inte riktigt med än övriga världen , där Frontiermarknader (MSCI FMxGCC) steg 7% i januari och bland annat amerikanska S&P500 noterade sin bästa januariutveckling på över 30 år (+10%). Bästa marknad i januari i Afrika var Sydafrika som steg 13,6% efter att det Sydafrikanska Randen stärkts med över 7% gentemot USD. Sämst gickmarknaden i BRVM (en samlingsbörs för bl.a. Senegal, Elfenbenskusten och Benin) och i Ghana (-5% respektive -2,8%).

Den egyptiska marknaden (+8,7% i januari) gick starkt efter att inflationen återigen föll kraftigt, 12% i december jämfört med 15,7% i november och 17,7% i oktober. Det ökar sannolikheten för en räntesänkning redan under första halvåret, vilket aktiemarknaden ser som positivt. Utlänningars ökade intresse i Egypten syntes också i ökade köp av statspapper under månaden samt att det egyptiska pundet stärktes med 1,5% mot USD.

Börsen i Nigeria (-0,2%) föll under låg handel då många investerare väntar för att se hur valet går. Tonläget har höjts rejält, med diverse utspel om lögner och fusk från den andra sidan i kombination med löften om en bättre framtid om man vinner valet. Mest fokus kom mot slutet att handla om president Buharis av avstänging av högsta domstolens chefsdomare Onnoghen på grund av påstådda transaktioner uppgående till flera miljoner USD på hans personliga konton. Onnoghen förnekar allt och har överklagat beslutet i domstol. Beslutet om avstängning har kritiserats av såväl EU som USA och kan ses som ett försök att påverka utgången i händelse av att valresultatet överklagas i domstol. Valet påbörjas den 16 februari.

Kenya (+8,2%) Inflationen i december sjönk till 4,7% från 5,7% månaden innan och centralbankens styrränta bibehölls på 9%. Den väldigt fragmenterade banksektorn (med över 40 aktörer) blir något mer koncentrerad i och med att Commercial Bank of Africa (CBA) har beslutat om ett samgående med noterade NIC Group. Det sammanslagna bolaget kommer att bli en av de tre största bankerna och innebär ökad konkurrens för idag ledande Equity Bank och Kenya Commercial Bank.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec