5
mar
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – FEBRUARI 2018

FONDEN

Fonden steg 4,2% under februari, jämfört med MSCI EFM Africa ex South Africa Net TR Index som steg 4,5%. Fonden erhöll under månaden positivt bidrag framförallt från sina positioner i Sydafrika (Shoprite och Nampak som båda steg mer än 10%) samt Egypten. I Egypten utmärkte sig Dice Sport & Casual Wear med en uppgång på närmare 20% samt Juhayna, MM Group, Ezz Steel samt Arabian Cement som alla steg mer än 10%. Fonden förlorade relativavkastning genom undervikterna i Kenya och Marocko. Inga nya innehav adderades under månaden.

MARKNADEN

Det afrikanska nyhetsflödet dominerades under månaden av Sydafrika och f.d. presidenten Jacob Zumas avgång, en väntad utgång efter en längre tids spekulationer kring tidpunkten. Inför en misstroendeomröstning bekräftade Zuma sitt beslut den 14 februari. Den sydafrikanska randen har sedan slutet på november stärkts närmare 20% mot den amerikanska dollarn och 15% mot euron på förväntningar om mycket impopuläre Zumas avgång. Övriga afrikanska marknader utvecklades positivt i linje med återhämtningen på globala aktiemarknader. Av Tundras kärnmarknader utmärkte sig framförallt Kenya och Egypten med uppgångar om 6,5% och 4,5% respektive, och även Nigeria steg med 4,3%.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec