5
sep
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – AUGUSTI 2018

FONDEN:

Tundra’s Mubashir och Mathias besöker en av Egyptens ledande osttillverkare, Arabian Food Industries. Ost, mejeri och josvolymerna ökar igen efter det kraftiga fallet förra året.

Fonden backade 0,8% i augusti, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 1,4%. Hittills i år är fonden upp 6,7%, steget efter jämförelseindex som stigit 7,1%. Fondens övervikt mot Nigeria och undervikt mot Marocko förklarar i princip hela underavkastningen relativt index. Övervikten i Egypten bidrog positivt, men inte tillräckligt för att kompensera nedgången i Nigeria. På sektornivå var det fondens övervikt mot bank & finans samt undervikt mot telekom som bidrog mest negativt relativt index, medan vi tjänade på aktieval inom dagligvaror och sällanköpsvaror. Den svenska kronan försvagades med 3,9% i augusti vilket bidrog positivt till avkastningen under månaden. Inga större portföljförändringar har genomförts under månaden. (alla förändringar i SEK).

 
MARKNADEN:

De afrikanska marknaderna gick bättre än (MSCI EFM Africa xSA +1,4%) än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC -3,2%) i augusti. Bäst i Afrika gick Egypten (drygt 50% av fonden) som steg 7,2% efter ett flertal bra halvårsrapporter. Sämst gick det i Namibia och Sydafrika (-7,4% respektive -6,3%), där fonden saknar investeringar. Den främsta orsaken till utvecklingen var valutaeffekter då de drogs med i den globala oron som spreds till följd av utvecklingen i främst Turkiet och Argentina.

Månaden präglades av bolagsrapporter, och för de flesta av fondens innehav ser det bra ut utan några större missar. Drygt 80% av fondens innehav har rapporterat och i snitt levererat en försäljningsökning på nästan 20% och över 30% EPS-tillväxt (rensat för extremvärden). Ingen enskild bransch eller land står ut utan tillväxten är god i såväl våra nigerianska och egyptiska banker, egyptiska hälsovårdsskola samt konsumentbolag. Trots bra rapporter och attraktiva värderingar backade flertalet bolag på börsen, vilket delvis kan hänföras minskad riskvilja globalt i spåren av oron i Turkiet och Argentina. Framförallt de nigerianska bankerna hade en tuff månad och flertalet är nu minus 5-15% i år efter att ha varit plus 20-25% i januari. Värderingarna är nu tillbaka på nivåer som vi såg i början av 2017 (när valutamarkanden knappt fungerade) och flera av dem handlas med 20% rabatt till 5-årssnittet.

Styrräntan bibehölls på 17,75% i Egypten (+7,2% i augusti) och inflationen steg med 13,5% jämfört med ett år sedan, ned från 14,4% i juni.

Nigeria’s (-3%) avslutade månaden med allt ljus på centralbanken som plötsligt krävde sydafrikanska MTN samt fyra lokala banker på återbetalning av USD 8,1mdr som ansågs ha förts ur landet olagligt. De fyra bankerna (varav fonden har innehav i en, Standbic) krävdes samtidigt på ca USD 14m i böter. Anklagelserna hördes redan för några år sedan när MTN bötfälldes för att inte ha stängt av oregistrerade kontantkort innan en utsatt deadline, men en utredning utförd av nigerianska senaten ansåg inte att bolaget hade gjort något fel då (dock fick MTN initialt USD 5mdr i böter för försumbarheten med kontantkorten som senare prutades ner till USD 1mdr). MTN backade drygt 20% på beskedet. Samtliga inblandade förnekar att de gjort något fel och vi kan konstatera att återigen är MTN i skottgluggen samt att utfallet är högst oklart även denna gång. MTN har dessutom sedan tidigare lovat att notera det lokala bolaget på den nigerianska börsen innan årsskiftet, men det lär sannolikt behöva läggas på is så länge denna fråga utreds.

I Kenya (+0,6%) beslutade senaten att reglerna kring räntetaket skulle ändras, dock inte tas bort i sin helhet vilket marknaden hoppats på. Taket på utlåningsräntan bibehålls (vilket innebär att bankerna inte kan ta betalt för risken att låna ut vilket i praktiken stryper utlåningen till de flesta bolagen), men däremot tas golvet för inlåningsräntorna bort. Det påverkar dock bara en mindre del av inlåningen då majoriteten inte har någon ränta alls. Beslutet togs emot med besvikelse i marknaden och bankaktierna föll tillbaka. Fonden har i dagsläget inga investeringar i Kenya, och beskedet gör inte att vi förändrar vår syn.

I Ghana (+1,2%) kom beskedet att MTNs notering av MTN Ghana avslutats och aktier till ett värde av USD 236m sålts. Det var endast 1/3 av det totala erbjudandet, men fortfarande en gigantisk affär i en aktiemarknad som omsätter USD 100,000 per dag.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec