7
maj
2019
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – APRIL 2019

FONDEN

Fonden steg 2,7% i april, sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 4,9%. Det innebär att fonden hittills i år stigit med 13,1%, något sämre än jämförelseindex som stigit 14,6%.

På landnivå var det övervikten mot Sydafrika (5% av fondförmögenheten) och Nigeria (35%) som bidrog mest positivt jämfört med index. fondens undervikter mot Marocko (0% av fondförmögenheten) och Kenya (0%) bidrog mest negativt. På sektornivå var det övervikter och aktieval inom hälsovård och dagligvaror som bidrog mest positivt, medan aktieval inom Bank och finans  (framförallt egyptiska Commercial International Bank där fonden har ca 4% mot index 16,5%) samt undervikt i telekomoperatörer bidrog mest negativt relativt index. Den svenska kronan försvagades med 2,5% mot USD vilket påverkade avkastningen omräknat till SEK positivt.

Mot slutet av april minskade vi något i ett våra sydafrikanska innehav, Massmart, efter att aktien gått upp över 20% under månaden (alla förändringar i SEK).

MARKNADEN

De afrikanska marknaderna (MSCI EFM Africa xSA Net TR (SEK) +4,9%) gick bättre än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC Net TR (SEK)) som steg 0,9% i april. Sydafrika var den bästa afrikanska marknaden efter en uppgång med 11,2%, följt av Zimbabwe som steg 10%. Sydafrika gick starkt inför valet 8 maj och med Naspers och MTN som draglok. Inflationen i Zimbabwe fortsätter att öka kraftigt, +66,8% i mars, pådrivet av den nya valutapolitiken (se marsuppdateringen), och placerare söker sig till börsen för att försöka bevara värdet på sina tillgångar med utvecklingen från hyperinflationsåren i färskt minne. Samtidigt som priserna ökade med flera miljarder procent skenade också börsen (”bästa” året var 2007 när börsen steg mer än 333 000% i lokal valuta). Sämsta börserna i Afrika var Zambia (-2,9%) och Nigeria (-0,4%)(alla förändringar i SEK).

Den egyptiska marknaden (+2,6% i april) handlades mestadels sidledes under månaden inför rapportsäsongen. Landet gick också till valurnorna och beslöt med 89% majoritet (och 44% valdeltagande) att ändra konstitutionen vilket förlänger mandatperioden till 6 år( från dagens 4 år) och möjliggör för president El Sisi att sitta kvar till år 2030.

På börsen i Nigeria (-0,4%) var det framförallt konsument- och cementbolagen som drog ner index, medan våra bankinnehav höll emot bättre, stärkta av att utdelningarna avskildes under månaden. Bäst gick Access Bank (+14,8%)  som nu slutfört fusionen med Diamond Bank och allt fler placerare har fått upp ögonen för potentialen av det sammanslagna bolaget. Bolaget släppte också resultatet för första kvartalet vilket visade på överraskande stark tillväxt. Den lyckade noteringen av Afrikas första ”unicorn” fick också stor uppmärksamhet när Jumia, ofta kallat Afrikas Amazon, noterades i New York och på kort tid steg 200% vilket värderar bolaget till över USD 3,5mdr. Precis som många andra bolag som noterats den senaste tiden uppvisar bolaget en väldigt snabb försäljningstillväxt men är samtidigt långt ifrån att göra vinst. Jumia är idag närvarande i  14 afrikanska länder och omsatte 2018 USD 150m, +45% från 2017, och redovisade samtidigt en förlust på USD 200m (jämfört med –USD 183m 2017).

I Kenya (+1,9%) släpptes BNP-statistik för fjärde kvartalet 2018. Ekonomin växte med 5,9% vilket var i linje med förväntningarna. Samtidigt reviderades tillväxten för tredje kvartalet upp till 6,4% från 6%. En sen start på årets regnperiod fick priserna på många grödor att stiga varför inflationstakten i april steg till 6,6% från 4,4% och risken är att vi får se ytterligare månader av stigande inflation framöver. Kenyanska Equity Bank är på offensiven och köpte verksamheter i Rwanda, Tanzania, Zambia och Mocambique av investmentbolaget Atlas Mara. Equity Bank betalar med egna nyemitterade aktier (ca 6% utspädning) vilket värderar affären till omkring USD 105m.

Ghana (+6,1%) redovisade en BNP-tillväxt på 6,8% för fjärde kvartalet 2018, vilket i kombination med bra rapporter från framförallt bankerna stärkte humöret och den ghanesiska Cedin stärktes med över 6% mot USD.

När vi sammanställer rapporterna för 2018 och även ser på de bolag som lämnat siffror för första kvartalet 2019 så ser vi fortfarande en väldigt attraktiv portfölj framför oss. Fonden värderas till 6,2x förväntade vinsten 2019 (som förväntas öka med nästan 15% under 2020) samtidigt som den genomsnittliga direktavkastningen är 6,6%.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Bra mottagande för Afrikas första ”unicorn” när Jumia noterades i New York. Aktien steg snabbt mer än 200%.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec