5
apr
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER AFRICA – MARS 2018

FONDEN:

Fonden steg 2,6% i mars, något sämre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 3,1%. Bästa marknad i mars i Afrika var Tunisien, som steg 18,7%, följt av Egypten (13,5%), medan sämsta marknader var Mauritus (-8,1%) och Botswana (-7,1%). Det inledande kvartalet på 2018 slutade bra för de flesta afrikanska börser och flertalet utvecklades starkare än övriga frontiermarknader. Den svenska kronan försvagades 0,9% under månaden vilket bidrog till den positiva avkastningen omräknat till SEK.

Fondens övervikt i Egypten samt undervikt i Mauritius bidrog mest positivt relativt index, medan undervikten i Kenya samt övervikten i Nigeria bidrog mest negativt. På sektornivå var det våra innehav i verkstad samt undervikten i fastigheter som bidrog mest positivt, medan vi förlorade på övervikten i bank & finans (främst i Nigeria) samt undervikten i telekom.

Under månaden har vi ökat positionen i Letshego, Botswana. Bolaget har en stark affärsmodell med framför allt konsumentlån vars ränta betalas via arbetsgivaren, vilket minskar kreditrisken betydligt. Bolaget är verksamt på flera marknader i Afrika varav Botswana, Namibia och Mocambique är de största. Makronyheterna i flera av länderna har dominerats av negativa händelser (t.ex. torka, budgetfiffel m.m.) och bolaget har inte uppskattats av investerare. Nu ser det bättre ut och värderingen ter sig attraktiv. Avkastningen på eget kapital har förbättrats markant de senaste åren, men värderingen har inte hängt med i samma utsträckning så P/EK är 1x. Vinsten per aktie växte med nästan 15% förra året och bolaget handlas till omkring P/E 5,5x. (alla förändringar i SEK)

MARKNADEN:

De afrikanska marknaderna gick bättre (MSCI EFM Africa xSA +3,1%) än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC +1,6%) i mars. I Egypten (+13,5%) sänkte centralbanken räntan som förväntat för andra gången i år, även denna gång med 1%. Utlåningsräntan från centralbanken är nu 17,75% men förväntas sänkas med ytterligare 2-3%-enheter under året. Inflationen fortsatte falla (11,9% i februari jämfört med 14,3% i januari). Marknaden stärktes också av flertalet starka rapporter från de flesta sektorer. Valet avklarades utan några överraskningar och sittande president al-Sisi valdes med 97% av rösterna. Valdeltagandet var dock låga 41% vilket kan förklaras av avsaknaden av reella konkurrenter. I Nigeria (-4,3%) hjälpte inte rapporterna från bankerna för att hålla humöret på plus. Trots vinstökningar på mellan 10-40% tog marknaden fasta på kraftiga ökningar av nödlidande lån (som verkar vara relaterade till telekomoperatören Etisalat/9mobile, vilken togs över av ett bankkonsortium under förra året och är under försäljning). Ghanas (+2,8%) centralbank överaskade marknaden med ytterligare en kraftig räntesänkning när de sänkte med 2%-enheter till 18%. Kenya (+10,6%) gick starkt efter ett ”försoningsmöte” mellan Kenyatta och oppositionsledaren Odinga, samt ökad spekulation om borttagandet av räntetaket, vilket skulle gynna ekonomin generellt och bankerna i synnerhet.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec