4
maj
2018
Afrika, Månadsbrev, Nyheter
MÅNADSKOMMENTAR FRONTIER – APRIL 2018

FONDEN:

Tundra’s Mathias Althoff kollar in utbudet på yoghurthyllorna i Kairo.

Fonden steg 5,6% i april, bättre än jämförelseindex MSCI EFM Africa ex South Africa Net Total Return Index som steg 4,6%. Den svenska kronan försvagades 4,1% mot USD under månaden vilket bidrog markant till den positiva avkastningen omräknat till SEK.

På landnivå tjänade fonden mest på övervikter och aktieval i Egypten och Nigeria relativt index, medan undervikter i Marocko samt Mauritius bidrog mest negativt. På sektornivå var det fondens innehav i sällanköpsvaror samt verkstad som bidrog mest positivt relativt index, medan vi förlorade på undervikter i dagligvaror och basindustri. Omvärderingen av ett av våra större innehav, egyptiska GB Auto, fortsatte och aktien steg 23% under månaden vilket bidrog med nästan hela överavkastningen i april. Den lyckosamma noteringen av CI Capital (som steg närmare 30% de två första handelsdagarna), vars huvudverksamhet är leasing, bidrog till intresset då stora delar av GB Autos verksamheter inom GB Finance också är inom leasingsegmentet. Det ryktas även om att GB Finance kan komma att knoppas av vilket skulle tydliggöra värdet av verksamheten.

Under månaden har vi bland annat ökat i den egyptiska banken Credit Agricole som kommer att gynnas av räntesänkningarna och ökad aktivitet i ekonomin. Vinsten per aktie ökade med närmare 30% under första kvartalet jämfört med samma period förra året, dock var Q1 2017 ett svagt kvartal. Bolaget är tämligen konservativt och fokuserar hellre på kreditkvalitet och lönsamhet framför marknadsandelar och snabb tillväxt. Aktien värderas till omkring 7x den förväntade vinsten i år och har en direktavkastning på 7%. (alla förändringar i SEK)

 

MARKNADEN:

De afrikanska marknaderna gick bättre (MSCI EFM Africa xSA +4,6%) än övriga Frontiermarknader (MSCI FMxGCC +1,6%) i april. Bästa marknader i april i Afrika var Zimbabwe, som steg 33,7%, följt av Malawi (12,2%), medan sämsta marknader var BRVM (en samlingsbörs för bl.a. Senegal, Elfenbenskusten och Benin) (-1,9%) och Kenya (-1,7%). Egypten (+7%) stärktes av bra rapporter från flertalet sektorer, däribland mejeriproducenten Juhayna som steg drygt 26% under månaden. Inflationen fortsatte falla (11,6% i mars jämfört med 11,9% i februari) vilket ökar chansen för ytterligare räntesänkningar senare i år. I Nigeria (+9%) stärktes sentimentet då bland annat oljans nya högre nivåer alltmer kom på tal. Bankerna som i mars månad rapporterade starka helårssiffor för 2017 kom med rapporter för första kvartalet 2018 vilka visade att den resultatmässiga trenden fortsatt, d.v.s. fortsatt snabbt stigande vinster. I Ghana (+6,3%) såg vi ökat intresse och stigande kurser framförallt inom banksektorn där de stora förväntas befästa sin situation inför införandet av högre kapitalkrav i slutet av året. Kenya (-1,7%) gick emot strömmen och backade då bland annat indextungviktaren Safaricom (där fonden saknar innehav) såg kraftiga säljflöden inför rapporten i början av maj då värderingen i förhållande till tillväxtutsikterna är allt svårare att motivera.

 

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec