8
nov
2016
Nyheter
KVARTALSRAPPORT ESG Q3 2016

Årets tredje hållbarhetsrapport undersöker bolagsstyrning (corporate governance) på Tundras marknader och granskar bolagen i Tundra Sustainable Frontier Fund. Under det senaste decenniet har bolag i allt större utsträckning börjat använda sig av de riktlinjer som finns angivna inom olika globala initiativ som; OECDs principer för bolagsstyrning, FNs ’Global Compact’, FN-initiativet ’Principer för ansvarsfulla investeringar’ (PRI) och ’Riktlinjer för hållbarhetsredovisning’ enligt nätverket Global Reporting Initiative (GRI). Generellt hade bolagen i fonden saklig information om bolagsstyrning lätt tillgänglig.

Läs hela rapporten här.

 


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec