17
aug
2016
Nyheter, Rapporter
KVARTALSRAPPORT ESG Q2 2016

I årets andra kvartalsrapport om Tundras hållbarhetsarbete tar vi upp de sociala aspekterna av ESG och fokuserar på arbetares förhållanden. Vi presenterar en övergripande bild av läget i Pakistan, Sri Lanka och Vietnam samt några exempel från bolag i Tundra Sustainable Frontier Fund.

I processen med utvärdering av arbetsrapporter från bolag inkluderade i Tundra Sustainable Frontier Fund och för helhetssyftet med den här rapporten, har vi fokuserat på tre av de globala hållbarhetsmålen: Jämställdhet (#SDG5), Anständiga arbetsförhållanden (#SDG8) och Genomförande och globalt partnerskap genom samarbeten med lokala NGOs (#SDG17). För mer information om de globala målen se länk: http://www.globalamalen.se/

Läs hela rapporten här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec