28
mar
2022
Nyheter, Pressmeddelanden, Sustainable
JENNIE AHRÉN INVALD I SWESIFS STYRELSE

Jennie Ahrén, Chief Sustainability Officer, på Tundra har blivit invald som ledamot på Swesif, Sveriges forum för hållbara investeringar. Nätverket är en oberoende, icke-vinstdrivande ideell förening, vars medlemmar främst består av kapitalägare och förvaltare. Swesifs syfte är att öka kunskapen om och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar.

”Jag ser fram emot att delta i styrelsearbetet på Swesif. Det är en viktig samlingspunkt för kunskapsutbyte om hur investeringar kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Jag hoppas kunna bidra med övergripande erfarenheter från vårt arbete i låg- och medelinkomstländer samt addera perspektiv från min bakgrund som forskare. Det finns en stor kunskapsbas inom det här nätverket för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Det ska även bli intressant att utöka samarbetet med andra aktörer i Norden och EU nu när vi står inför en rad förändringar vad gäller regelverk och krav från olika aktörer” säger Jennie Ahrén.

Se hela pressmeddelande från Swesif här.

DISCLAIMER: Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec