15
maj
2017
Nyheter, Sustainable
Fondfusion genomförd

Per den 15 maj är fusionen av Tundra Rysslandsfond in i Tundra Frontier Opportunities Fund genomförd.

Fusionen påverkar inte andelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund och förväntas inte ha någon inverkan på fondens portfölj. Tundra Rysslandsfonds värde i aktier och likvida medel samt upplupna intäkter och skulder kommer att bokas över till Tundra Frontier Opportunities Fund. Alla upplupna intäkter har beaktats, vilket gör att det inte finns några utspädningseffekter för andelsägare.

Mer om fusionen här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec