14
jun
2018
Afrika, Nyheter, Sustainable
Samarbeten för att nå de globala målen

Som en del i vår ambition att bredda samarbeten med andra aktörer och stärka vår koppling till forskning bjöd Tundra in till frukost med utgångspunkt i FNs Sustainable Development Goals (SDGs). Fokus för morgonen var  Mål 3 – Hälsa och välbefinnandeMål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen och Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap. Genom den här sortens möten vill vi skapa utrymme för nya samarbeten och kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och myndigheter. På frukosten presenterade vi även vår rapport om eHälsa i Kenya av Malin Almgren (PhD.), ett samarbete mellan Tundra Fonder och Karolinska Institutet. Rapporten undersöker olika aspekter av hälsa och initiativ inom eHälsa i Kenya, en av våra kärnmarknader. Läs mer här. (ENG)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec