10
mar
2017
Nyheter, Tundra i Pressen
Economic Times India: Despite being a terror hub, Pakistan is the cynosure of investors’ eyes. Here’s why

Are global investors, particularly those who missed pouring money into the India of 2003, tempted to bet on Pakistan? Despite its reputation as a failed state and a breeding ground of Islamist terror, the country may be on the radar of investors hunting for an economy poised for long-term growth. […] ”A GDP growth of 5% even with negative contribution from agriculture makes a good case of GDP to grow more than 5% in the coming year,” said Mattias Martinsson, CEO of Sweden-based Tundra Fonder”

Läs artikeln här.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec