10
okt
2019
Nyheter, Sustainable
ANNUAL TUNDRA SUSTAINABLE FRONTIER REPORT 2019

Idag är det på dagen två år sedan vi tilldelades Svanens Ecolabel. Den 10 oktober 2017 stod Tundra Sustainable Frontier Fund som en av de 12 första fonderna som tilldelades miljömärket vid en ceremoni med Per Bolund, då Sveriges finansmarknads- och konsumentminister. Under dessa två år har vi fortsatt vårt arbete inom hållbara investeringar. Under det senaste året har vi varit aktiva i etableringen av TURN | Tundra Research Network, en plattform för påverkan på marknader under tidig utveckling. Det övergripande syftet med detta nätverk är att överbrygga samarbetsgapet mellan näringsliv, forskning och beslutsfattare med hjälp av lokal expertis.

”Vi investerar i några av de snabbast växande ekonomierna i världen – där huvuddelen av befolkningen är på väg att börja sin resa mot medelinkomststatus. Dessa tidiga tillväxtmarknader utgör grunden för vår verksamhet. Vi investerar i företag som kommer att spela en allt viktigare roll i världsekonomin; företag som präglas av strukturell tillväxt, dvs deras betydelse för sitt lands ekonomi kommer öka i framtiden”

Det här är tankar från Mattias Martinsson, grundare och förvaltningschef på Tundra Fonder. Han fortsätter: ”Under kommande årtionden förväntar vi oss att dessa företag ska utvecklas till ledande på sina respektive marknader. Investeringar i gränsmarknader innebär dock också en rad utmaningar, något som har varit uppenbart under de senaste åren. Med investerares vägledning och kapital hoppas vi på en ny generation av ekonomier som blomstrar utan att äventyra de ekologiska systemen på vår planet. Att investera i de minst utvecklade ekonomierna ger en kraftfull plattform för påverkan, med en potential att tidigt anpassa företag att spela en central roll i sina hemmamarknaders ekonomiska utveckling. Detta ser vi som en lönsam investering; potentiellt för oss investerare, definitivt för vår världs framtid.”

I denna rapport finns mer information om fonden. Läs om våra samarbeten, evenemang och möten från oktober 2018 fram till nu.

Läs hela rapporten här.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec