5
maj
2014
Nyheter
Agri&Food fusionerad med Frontier Opportunities

Den 28/5 slutfördes fusionen där andelsägare i Agri & Food istället erhåller fondandelar i Tundra Frontier Opportunities Fund. Fusionen godkändes av Finansinspektionen den 25/2 2014. Information om fusionen har skickats ut med brev till andelsägare samt funnits tillgänglig på hemsidan sedan inledningen av mars.

Vad innebär detta för mig som andelsägare i Tundra Agri & Food?
För varje fondandel du tidigare ägde i Agri & Food har du istället erhållit 0,722168 fondandelar i Tundra Frontier Opportunities Fund. Om du t.ex. ägde 100 andelar i Agri & Food tidigare så äger du efter fusionen istället drygt 72 andelar i Tundra Frontier Opportunities Fund.

Utbyteskvoten baserades på respektive fonds andelskurs per den 27/5 då Agri & Foods andelskurs var 96,20 kr och Tundra Frontier Opportunities andelskurs var 133,21 kr (96,20 / 133,21 = 0,722168). Ditt anskaffningsvärde förblir det samma som du en gång betalade för dina andelar i Agri & Food. Fusionen innebär inga skattekonsekvenser för dig som svensk fondandelsägare.

För fullständig bakgrund och mer detaljerade information se nedan:

Tundra Agri&Food fusioneras med Tundra Frontier Opportunities Fund
Tundra Fonder AB har beslutat att låta fonden Tundra Agri&Food fusioneras med Tundra Frontier Opportunities Fund. Fusionen godkändes av Finansinspektionen den 25 februari 2014 och innebär att Agri&Food går upp i Tundra Frontier Opportunities Fund, en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning på frontiermarknader (läs mer här). Fonden Tundra Agri&Food kommer att upphöra och de andelsägare som väljer att inte göra någonting kommer att bli fondandelsägare i Tundra Frontier Opportunities Fund.

Bakgrunden till och syftet med fusionen
Fondbolaget har beslutat att fusionera fonden Tundra Agri&Food med Tundra Opportunities Fund då avkastningen för Tundra Agri&Food ej levt upp till fondbolagets förväntningar och att intresset från andelsägare till följd av detta har varit minimalt. Syftet med en fusion är bland annat att andelsägarna skall få möjlighet att realisera eventuell kapitalvinst respektive kapitalförlust vid den tid de finner det lämpligt. En nedläggning av en fond utlöser skattekonsekvenser vid en tid som kanske inte passar alla fondandelsägarna.

Särskilda rättigheter vid fusion
Andelsägare i Tundra Agri&Food har rätt att sälja sina fondandelar i dessa fonder från den dag denna information lämnas till andelsägarna fram till och med den 27 maj 2014 kl. 14:30 utan att andra avgifter tas ut än vad som motsvarar kostnaderna för avveckling av värdepapper med anledning av begärd inlösen.

Konsekvenser fusionen kan få för dig som fondandelsägare
Fusionen innebär att Tundra Agri&Food går upp i Tundra Frontier Opportunities Fund den 28 maj 2014. Fusionen sker automatiskt och du behöver inte göra något själv. Värdet på ditt fondsparande påverkas inte av fusionen. Du kan som vanligt köpa och sälja andelar utan extra kostnader i Tundra Agri&Food till och med den 27 maj 2014 kl.14:30. Efter detta upphör handel i Tundra Agri&Food. Observera att vid försäljning av fondandelar är huvudregeln att du betalar skatt på eventuella kapitalvinster, dock finns undantag för sparare inom vissa pensions- och försäkringssparande. Kontakta din rådgivare för mer information.

Revisorsyttrande
Innan fusionen skall en revisor bland annat granska de metoder som används för att värdera tillgångar och skulder. Denna granskning resulterar i ett yttrande som du kan få ta del av genom att kontakta oss på tel: 08-551 145 70 eller e-post: info@tundrafonder.se

Regelbundet sparande
Månadssparandet i Tundra Agri&Food kommer att upphöra i samband med fusionen. Vill du påbörja ett nytt månadssparande hos Tundra Fonder måste du fylla i ett ny blankett som du hittar här.

Om Fonden Tundra Frontier Opportunities Fund
Fonden Tundra Frontier Opportunities Fund har en aktiv förvaltning med fokus på de nya gränsmarknaderna (läs mer här). Fondens portförvaltning ombesörjs av samma förvaltningsteam på Tundra Fonder AB. Läs gärna Introduktion till Tundra Frontier Opportunities Fund och Tundra Frontier Opportunities – Vad är gränsmarknader?.

Faktablad Fonden Tundra Frontier Opportunities Fund
Faktabladet ger dig en sammanfattning av fondens placeringsinriktning, riskkategori och avgifter. Läs faktabladet
här.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

Viktiga datum
Tisdag den 27 maj 2014. Sista dag för orderläggning i Tundra Agri&Food före sammanläggningen. Orderläggningen måste ske före kl. 14:30.

Onsdag den 28 maj 2014. Fusionsdag. Du kan sälja dina nya andelar i Tundra Frontier Opportunities denna dag.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med oss, tel: 08–551 145 70 eller e-post: info@tundrafonder.se


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec