5
feb
2019
Månadsbrev, Nyheter, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JANUARI 2019

FONDEN

Fonden steg 2,2% i januari vilket kan jämföras med jämförelseindex FTSE Vietnam Total Return Index som steg 4,1%. Utländska investerare var fortsatt nettoköpare och investerade mest i indextunga aktier, främst Vingroup-relaterade aktier såsom Vingroup, Vinhomes och Vincom Retail, där fonden är underviktad vilket är den främsta anledningen till underavkastningen under månaden. Vår undervikt i Vinamilk bidrog även den negativt till den relativa avkastningen. Däremot bidrog våra överviker inom sällanköpsvaror (TNG Investment & Trading) samt energi (PetroVietnam Transportation, Southern Gas Trading), bank & finans (Military Bank, Vietnam Joint Stock Commercial Bank), IT (FPT Corp.) samt basindustri (HaTien 1 Cement and Hoa Sen Group) alla positivt till den relativa avkastningen. Fonden ökade exponeringen mot finanssektorn under månaden. (alla förändringar i SEK)

MARKNADEN

Den vietnamesiska marknaden, FTSE Vietnam Total Return Index, steg 4,1% i januari och hängde inte med andra tillväxtmarknader (MSCI Emerging Markets) + 6%, eller Frontiermarknader (MSCI Frontier Markets xGCC) som steg 6,9%, men var ändå en välkommen återhämtning efter fallet i december. Det var framförallt positiva tongångar från samtalen mellan USA och Kina som bidrog till optimismen i kombination med siganler från FED om en mer avvaktande syn på ytterligare räntehöjningar. Utlänningar var nettoköpare till ett värde av USD 73m och den dagliga snittomsättningen minskade till USD 132m i takt med att lokala investerare minskade aktiviteten inför det kinesiska nyåret då marknaden håller stängt i en hel vecka (4-8 feb).
Det presenterades en del årsbokslut i januari och de flesta bolagen visade på imponerande utveckling. IT-bolaget FPT Corporation redovisade en vinstökning på 35% (rensat för engångseffekter) för 2018 jämfört med året innan. Avknoppningen av detaljhandelsdelen under 2017 bidrog till ett förbättrat fokus på kärnverksamheterna Software Outsourcing, Online Content samt Telecom. Mejeribolaget Vinamilk redovisade en vinstökning på 32% för det fjärde kvartalet, men för helåret minskade vinsten med 1%. Andra indextunga aktier, t.ex. Vingroup, Vinhomes, Masan och Vietcombank, redovisade också de starka rapporter. Stålbolaget Hoa Phat Steel ökade omsättningen med 21% och vinsten med 7%. Vinsten i stålsektorn som helhet minskade dock på grund av ökad produktionskapacitet och och lägre stålpriser internationellt. Hoa Phat Groups nettovinst sjönk med 27% under fjärde kvartalet.
Makrostatisitken för januari var blandad där inhemsk konsumtion, insdustriproduktion och inflation visade på positiv utveckling. Handelsdata var dock mer oroande då exporten föll 1,3% samtidigt som importen ökade 3,1% i januari jämfört med ett år sedan. Det resulterade i ett handelsunderskott på USD 800m. Lägre ökningstakt i mobilförsäljningen globalt lyfts fram som den största anledningen då Samsung Electroincs är en av Vietnams största exportörer (ca 20% av totala exporten). Kommande utländska investerinar bör minska Samsungs andel av exporten. Investerade utländska direktinvesteringar ökade med 9,2% till USD 1,55 mdr under månaden.

DISCLAIMER:
Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, det är därför inte säkert att man vid försäljning alltid får tillbaka investerade pengar. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondens värde kan variera kraftigt pga fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder. Informationsbroschyren, årsredovisning, halvårsredogörelse, faktablad och övrig information finns på vår hemsida. Du kan också kontakta oss om du vill att vi ska skicka dessa handlingar kostnadsfritt till dig. Har du några frågor är du välkomna att ringa oss på telefonnummer: 08-5511 4570.

Vietnam rustar sig för Tet, det kinsesiska nyåret.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec