8
sep
2017
Månadsbrev, Vietnam
Månadskommentar Vietnam – augusti 2017

MARKNADEN
Vietnam steg under augusti i linje med frontiermarknaderna. FTSE Vietnam TR (SEK) steg 1,4% jämfört med 1,2% uppgång för MSCI FM xGCC Net (SEK) och 0,5% för MSCI Emerging Markets Net (SEK). Likviditeten var fortsatt god med en genomsnittlig dagsomsättning på USD 194mn. Utländska investerare var nettoköpare med USD 109mn. Nyss börsnoterade Vietnam Prosperity Bank, en av de mest välskötta affärsbankerna i mid-cap segmentet, blev ordentligt övertecknat med teckningar om USD 1,2 mdr från utländska fonder. När aktien väl noterades sjönk dock aktiekursen med 7% från noteringskursen, eftersom den utländska ägarandelen fylldes på första handelsdagen och kvarvarande lokala investerare var betydligt mer försiktiga angående prissättningen än sina utländska kollegor. Regeringen upprepade målet om BNP-tillväxt om 6,7% för 2017. Premiärministern instruerade banksektorn om att öka kredittillväxten för 2017 till 21-22% för att stimulera ekonomin. Detta skulle innebära ytterligare USD 31 mdr i möjlig belåning under resterande 5 månaderna av 2017. Finansdepartementet föreslog ett nytt skattesystem där momsen från 2019 kommer att öka till 12% från nuvarande 10% . De ökade intäkterna är tänkta att användas till utveckling av infrastrukturen. Andra makroindikatorer är också uppmuntrande: Inköpschefsindex stannade nästan oförändrat vid 51,8, KPI ökade med 0,92% i augusti, främst p.g.a prisökningar inom hälsovårdstjänster och bensinpriser. Tillkännagivna utländska direktinvesteringar för de första 8 månaderna ökade till USD 23,4 mdr (+45%) medan utbetalda utländska direktinvesteringar uppgick till USD 10,3 mdr (+5%).

FONDEN
Fonden föll 1,6% under månaden jämfört med marknaden som steg med 1,4%. Vår naturliga undervikt i indextunga fastighetssektorn (Vingroup), dagligvaror (Masan) och industri (Ros) bidrog mest till den relativt svagare utvecklingen. Under perioder med starka inflöden till indexfonder kommer dessa namn tillfälligt stiga mer än marknaden som helhet. Utöver dessa namn innebar vår övervikt i basindustri (Bim Son Cement och Hatien 1 Cement samt sällanköpsvaror (PAC och DRC) till den relativt svagare utvecklingen. I den positiva vågskålen bidrog vår undervikt i dagligvaror (Vinamilk och Saigon Beer) positivt till relativavkastningen. Fonden adderade under månaden viss exponering till fastighetssektorn.

Vinamilk är Vietnams största majeriproducent


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec