3
okt
2017
Månadsbrev, Vietnam
Månadskommentar Vietnam – September 2017

FONDEN
Fonden steg 5,9% i september, bättre än jämförelseindex som steg 5,4%. Fondens positioner utanför jämförelseindex i sällanköpsvaror samt återhämtningen i basindustri (särskilt cementbolagen) var de främsta bidragande faktorerna till överavkastningen. Vår onoterade investering i Kido Frozen Foods listades dessutom under månaden och adderade till den positiva överavkastningen. Negativt bidragande faktorer var stigande kurser i indextunga fastighetsaktier samt dagligvaror där fonden är underviktad.
MARKNADEN
Vietnam gick starkare än såväl övriga Frontiermarknader (MSCI Frontier MarketxGCC Net +4,9%) och tillväxtmarknader (MSCI Emerging Markets Net +2,0%). Flera av de största/mest välkända bolagen på börsen såsom Masan Group, Saigon Brewery Co, Hanoi Beverage och Hoa Phat Group drog upp index. Masan tillkännagav att de skulle genomföra aktieåterköp till ett värde av USD 283m, och aktien steg 16%. Regeringen ökade takten i utförsäljningen av ägandet i Saigon Brewery Co samt Hanoi Beverage vilket fick aktierna att stiga 4% respektive 51%. Vietnams största stålproducent, Hoa Phat Group steg 11% efter att de höjt stålpriserna, vilket kommer förbättra bolagets marginaler. Utländska investerare var nettosäljare i september till ett värde av USD 19,3m, medan den genomsnittliga dagliga omsättningen på börsen i princip var oförändrad på USD 143m.
Makrodata fortsatte visa på ett bra klimat, BNP för tredje kvartalet växte mer än förväntat och visade på en tillväxt med 7,46% jämfört med samma period förra året, klart snabbare jämfört med Q1 (5,15%) och Q2 (6,28%). Det var framförallt tillverknings- och tjänsteindustrin som drev tillväxten (+12,8% respektive +9,2%). Det innebär att tillväxten för årets första nio månader landade på 6,41%, inte långt ifrån helårsmålet om 6,7%. Inflationen för årets första nio månader var fortsatt låg på 3,4% och kärn-KPI ökade endast med 1,45%. Annonserade utländska direktinvesteringar ökade med 34,4% till USD 25,5mdr medan faktiskt utbetalade utländska direktinvesteringar steg 15% till USD 12,3mdr. Handelsbalansen för september visade på ett överskott om USD 400m, och hittills i år ett underskott om nästen samma belopp (USD -442m). PMI i september ökade till 5-månadershögsta på 53,3 vilket tyder på fortsatt bra fart i ekonomin.

Utanför Ho Chi Minh Stock Exchange


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec