2
nov
2017
Månadsbrev, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – OKTOBER 2017

FONDEN
Fonden steg 0,5% i oktober, medan jämförelseindex steg 7,4%. Industribolaget FLC Faros stod för större delen av underavkastningen då aktien steg 87% i oktober utan några nyheter.  Fonden har ingen exponering mot aktien då vi har stora frågetecken kring verksamheten, tillgångarna och informationsgivningen. Att aktien handlas till ett P/E över 200 gör valet att inte äga aktien ännu lättare. Den starka utvecklingen för Masan group (dagligvaror) samt Vingroup (fastigheter) där vi är naturligt underviktade bidrog också negativt till den relativa avkastningen. Innehaven utanför index såsom FTP Corp (IT) och SSI (bank och finans) bidrog dock positivt. Vi ha under månaden investerat i ett nytt innehav, banken Lien Viet Post. En sammanslagning av en bank och posten med mer än 1200 kontor (kontor (200 rena bankkontor och drygt 1000 postkontor med ett urval av banktjänsterna) över hela Vietnam. LPB växer också inom det digitala området och administrerar en av landets digitala plånbäcker med 1,5 miljon kunder efter bara ett års verksamhet. En bank med snabb tillväxt till 1x P/EK och 6,5 gånger den förväntade vinsten är ett bra exempel på ett bolag med god tillväxt till rimlig värdering. (förändringar i SEK)

MARKNADEN

Den vietnamesiska fortsatte uppåt i oktober även om det dök upp tecken på en mindre korrigering i slutet av månaden. FTSE Vietnam Net steg 7,4%, jämfört med MSCI Frontier Markets xGCC (+5%) och MSCI Emerging Markets Net (+5,9%). Som vi konstaterade ovan drog FLC Faros, Masan, Vingroup och Vinamilk upp index, medan övriga marknaden föll tillbaka mot slutet, särskilt mellanstora bolag som tappade 5-10% från toppen. Masan tillkännagav att de skulle genomföra aktieåterköp vilket i kombination med den stora satsningen på en tungstegruva skapade ett stort intresse i aktien. Vincom Retail. Vincom tog in USD 708m i en av Vietnams största nyintroduktioner vilket värderade bolaget till USD 3,4 mdr. Vincom har idag en marknadsandel på omkring 60% via 41 handelsplatser/köpcentrum i strategisk viktiga lägen, och ett mål om att ha nått 200 inom tre till fyra år.

Den genomsnittliga handelsvolymen minskade något och utlänningar var fortsatt nettosäljare. I november inleds Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders’ Week i Vietnam. Ledare från 21 medlemsländer, vilka inkluderar USA, Kina, Japan och Ryssland, kommer närvara. Totalt representerar deltagarna 39% av världens befolkning, 59% av BNP och 48% av handeln. Förhoppningen är att nya avtal och investeringar kommer att kungöras under veckan.

På makrosidan var det fortsatt full fart; PMI var oförändrat på 51,6 (vilket visar på fortsatt expansion), Kontrakterade utländska direktinvesteringar för årets första 10 månader steg till US D28,4 mdr (+37,4%). Inflationen sjönk från 3,4% i september till 3% i oktober. Handelsöverskottet januari-oktober summerades till USD 1,23 mdr. (förändringar i SEK)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec