5
dec
2017
Månadsbrev, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – NOVEMBER 2017

FONDEN
Fonden steg hela 12,7% i november, bättre än jämförelseindex som steg 11,5%. Fondens övervikter i bank & finans, IT samt sällanköpsvaror stod för större delen av överavkastningen. Normalt brukar det sista kvartalet vara starkast i termer av utlåning hos bankerna, och i år hjälps det ytterligare av regeringens mål om att nå en utlåningstillväxt om 21%. Vårt innehav i FPT steg i och med stigande förhoppningar om att statens kommande försäljning i bolaget kommer att göras till en premie till marknaden, likt blocket i Vinamilk som såldes under månaden. Våra undervikter i fastigheter och dagligvaror bidrog negativt till relativavkastningen. Fonden ökade exponeringen selektivt mot energisektorn på förbättrade utsikter. Fonden ökade också i Vincom Retail, det ledande fastighetsbolaget i Vietnam med drygt 40 kommersiella centra som skall öka till 200 inom 5 år. Vi ser bolaget som en bra exponering mot den ökande medelklassen med stärkt köpkraft.

MARKNADEN

Marknaden fortsatte sin uppåtgående (+11,5%) trend med stöd av stark efterfrågan. Det var klart bättre än MSCI Emerging Market Net TR (-0,2%) och MSCI Frontier Market Net TR (+0,7%). Staten sålde, via sitt ägarbolag State Capital Investment Corporation (SCIC), 3,3% i Vinamilk till 20% premie jämfört med rådande marknadskurs till Singapores Jardines Matheson Group som samtidigt köpte ytterligare 6% via marknaden och därefter kontrollerar omkring 10% av bolaget värt USD 1,3mdr. Efter den lyckade noteringen av Vincom Retail, berättade Vingroup om sina planer på att ta in USD 1,5mdr för att bygga upp en ny verksamhet inom biltillverkning. Den 12 december säljer SCIC ett av de ledande bryggerierna, Sabeco, via ett auktionsförfarande. Det lägsta priset är VND 320 000 vilket motsvarar en premie på 30% till det genomsnittliga priset hittills i år och ett par procent under nuvarande nivåer. Regeringen räknar med att få in mer än USD 5mdr på försäljningen, vilket skall användas till finansiering av infrastrukturunvesteringar

Likviditeten i marknaden ökade markant efter den lyckade försäljningen av Vinamilk, vilket gynnade framförallt de största indexbolagen. Den genomsnittliga dagsomsättingen var USD 336m och utlänningar var nettoköpare till ett värde av USD 468m i november. Den makroekonomiska situationen var fortsatt stark. Tidigare års investeringar inom exportsektorn verkar nu ge resultat, exporten ökade till USD 196mdr (+21%) i november och handelsöverskottet blev USD 2,8mdr. Som en effekt av den förbättrade handelsbalansen har valutareserven nått rekordnivåer, USD 46mdr. Inflationen fortsätter vara hanterbar, +2,6% i november.

Bråda dagar i såväl trafiken som på börsen.


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec