6
feb
2018
Månadsbrev, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – JANUARI 2018

FONDEN

Fonden steg med 8,1% i januari jämfört med FTSE Vietnam TR (SEK) som steg med 8,8%. Den svenska kronan stärktes 4,5% mot den amerikanska dollarn som den vietnamesiska valutan Dong följer relativt väl. Detta sänkte avkastningen räknat i svenska kronor.  Stora utländska inflöden till aktiemarknaden fokuserades på de största indexaktierna såsom Hoa Phat Group, Masan Group och Vingroup. Fonden var underviktad i dessa bolag vilket negativt påverkade relativavkastningen under månaden. I den positiva vågskålen återfanns våra off-benchmark-investeringar såsom Vietnam Electrical Equipment, Dat Xanh Group, Vincom Retail och Lien Viet Post Bank som alla steg kraftigt på bättre resultatutsikter och attraktiva värderingar. Det kraftiga inflödet till de största indexaktierna innebar att värderingsgapet till medelstora och små bolag ökade. Fonden ökade exponeringen framförallt mot medelstora bolag såsom Dat Xanh Group, Hoa Sen Group och Kinh Bac City, eftersom vi tror att dessa bolags värdering gradvis kommer närma sig de största aktiernas när den värsta rusningen från utländska investerare avtar. Mot slutet av månaden höll fonden en ovanligt hög kassaposition eftersom vi borde se vinsthemtagningar från lokala investerare inför firandet av det nya året (Tet) då  börsen är stängd 14-20 februari. Fonden adderade en ny fastighetsaktie, Long Dien Group (LDG), i januari. LDG är en medelstor fastighetsutvecklare med fokus på låg- och mellanprisklassen av bostäder i Ho Chi Minh-staden. Den förbättrade ekonomin och ökad inkomst per capita innebär att bolaget är väl positionerat för en ökande efterfrågan från den nya medelklassen i området  framöver. Företaget har en stor landbank i utkanterna av staden och en sund balansräkning gör det möjligt att öka takten i byggandet under de kommande tre åren. LDG ser ut att bli den dominerande aktören i det här segmentet där de flesta konkurrenterna är små och fragmenterade.

MARKNADEN

Vietnam fortsatte sin stigande trend från förra året, en utveckling som drivits av en stark makroekonomisk utveckling, utländska köp och ökat intresse från vietnamesiska investerare. FTSE Vietnam Net (SEK) steg med 8,8%, vilket överträffade MSCI Emerging Markets Net (SEK) och MSCI Frontier Markets xGCC Net TR (SEK), vilka steg med 3,5% respektive 1,7%. Vietnam var under 2017 en av utlänningarnas favoritmarknad och så var också fallet under januari månad. Utländska nettoinflöden uppgick till USD 400m medan den genomsnittliga dagsomsättningen ökade till USD 385m under januari. Regeringen är optimistisk inför möjligheterna att leverera en starkare ekonomisk utveckling än under 2017 då BNP växte med 6,7%, kreditutgivningen ökade med 18% och exporten  ökade med ~ 10%. Ökat fokus på politiska reformer har förbättrat chanserna för att Vietnam skall inkluderas på MSCI Emerging Markets bevakningslista senast 2019. Den höga tillväxten skapar dock också utmaningar, t.ex. rörande behov av investeringar i infrastruktur.  För att finansiera budgetunderskottet har regeringens privatiseringsplan rivstartat med 3 stora företag som börsnoterats under januari månad. PV Oil – näst största drivmedelsdistributören med ett börsvärde på USD 920m, 2) PV Power – näst största kraftbolaget med ett börsvärde på USD 1,5 mdr och 3) Binh Son Oil som är ett ledande oljeraffinaderi med ett marknadsvärde på USD 2,8 mdr. Ett mycket starkt utländskt intresse och ökad lokal likviditet ledde till överteckning av dessa börsintroduktioner till värderingar som innebar premie jämfört med liknande regionala bolag. Listan på kommande statsägda avyttringar under 2018 är diger och omfattar bl.a. Vietnam Rubber Group, Ben Thanh Group, Genco 3, etc. 

 Tundra deltar i “Gateway to Vietnam,” landets främsta investerarkonferens


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec