4
jan
2018
Månadsbrev, Vietnam
MÅNADSKOMMENTAR VIETNAM – DECEMBER 2017

FONDEN

Fonden steg 2,9% i December, sämre än jämförelseindex som steg 7,2%. Vår naturliga undervikt i de stora indextunga namnen som Vinamilk (VNM), Masan Group (MSN), Hoa Phat Group (HPG), och Vingroup (VIC) var den största anledningen till underavkastningen under månaden. De nämnda aktierna hade en väldigt stark månad tack vare stora utländska inflöden. Vi fick dock positivt bidrag från våra övervikter i banker, verkstad samt exponeringarna utanför index i Phu Nhuan Jewelry (PNJ), VNDirect Securities (VND), Dong Hai Ben Tre JSC (DHC), och Da Nang Rubber (DRC). Det var inga större portföljförändringar i december.

Fonden steg 26,1% för helåret 2017, jämfört med 35,4% för FTSE Vietnam Index. Största anledning till den sämre avkastningen består i undervikter i dagligvaror (VNM, MSN), basindustri (HPG), och fastigheter (VIC). Precis som angivet ovan så letade sig de stora utländska inflödena främst till indextunga aktier vilket skadade vår relativa avkastning. Våra investeringar i cementsektorn (BCC, HT1) har inte heller utvecklats som önskat på grund av ökad konkurrens vilket ledde till prispress och sämre marginaler. Däcktillverkarna (DRC, CSM) utvecklades också sämre på grund av stigande gummipriser som minskade bruttomarginalerna. Å andra sidan fick vi positivt bidrag från våra övervikter i sällanköpsvaror, energi och IT. Investeringarna i Dry Cell & Storage Battery (PAC), Phu Nhuan Jewelry (PNJ), Military Bank (MBB), Vietnam Commercial Bank (CTG), VNDirect Securities (VND), FPT Corporation (FPT), och Vietnam Electrical Equipment (GEX) visade alla up pen bra avkastning och bidrog positivt. Fonden har under året investerat i bland annat PAC, KBC, DPM, VRE, SVC, KDF, LBP och avyttrat HVG, PVS, FCN, NVL som beskrivits i tidigare månadsuppdateringar. Fondens fokus mot midcap-segmentet tror vi kommer att utvecklas bättre än segmentet ovanför under 2018. (alla utveckling i SEK)

MARKNADEN

Aktiemarknaden i Vietnam fortsatte stiga i december och gjorde att året blev ett av de bästa åren någonsin. Index nådde 10-årshögsta och var samtidigt den bästa börsen i Asien. FTSE Vietnam Index steg 7,2% i december, jämfört med +1,5% och +2,0% för MSCI Frontier Market och MSCI Emerging Markets. För helåret steg Vietnam hela 35,4%, bättre än övriga frontiermarknader (+19,5%) och tillväxtmarknader (+24,4%). Utländska investerare var nettoköpare (USD 7,35m) i december vilket gav ett nettoinflöde på hela USD 1,1 mdr för hela 2017. Den genomsnittliga dagsomsättningen var USD 279m. Börsutvecklingen i december förstärktes av regeringens lyckade försäljning av 53% av aktierna i Saigon Beverage Company (SAB). Trots hög värdering (P/E 40x) var intresset stort och alla aktier såldes till ett närstående bolag till Thai Beverage. Totalt transaktionsvärde var USD 4,9 mdr, vilket gjorde den till en av de största affärerna i Asien under 2017. Det finns en mängd nya introduktioner/försäljningar av statliga bolag i pipelinen för 2018 som kan vara intressanta; PetroVietnam Power (PVP – näst största elproducenten i Vietnam), PetroVietnam Oil (PVO – näst största bensinkedjan med 23% marknadsandel), Binh Son Oil refinery (BSR – det största raffenaderiet med en kapacitet på 6,5m ton/år). Utländska investerare kommer således få ett flertal nya alternativ att välja på, vilket är positivt för marknadsutveckligen och kan bidra till ökat inflöde till marknaden.

Makro-bilden: Ekonomin fortsätter att utvecklas väl och regeringen nådde/slog samtliga mål under året.

– BNP-tillväxten steg till 6,81% (mål 6,7%). Under Q4 växte BNP med 7,65%. Regeringens mål för 2018 är 6.5%-6.7% och att BNP skall nå USD 234 mdr.

– Inflationen stannade på 3,53% 2017, (mål 2018, under 4%).

– Kontrakterade utländska direktinvesteringar steg till USD 35,9 mdr (+44,4%), utbetalade utländska direktinvesteringar ökade till USD 17,5 mdr (+10,8%).

– Valutareserven steg till USD 51,5 mdr.

– Detaljhandelsförsäljningen ökade med 9,46%  på årsbasis, snabbare än 8,33% under 2016.

– Total handel (Import plus export) landade på över USD 420 mdr (omkring 200% av BNP), och handelsöverskottet landade på USD 2,7 mdr.

– Budgetunderskottet slutade på 3,43% (lägre än målet 3,5%), målet för 2018 är -3.7%.

– Valutan var stabil under året och försvagades med 0,24% mot USD.

Utsikter för 2018: Förutsättningarna för fortsatt uppgång ser bra ut, även om värderingarna på flertalet bolag knappast kan ses som låga. Några av katalysatorerna:

– Hög vinsttillväxt: Den stabila makrobilden ger bra utrymme för bolagen att fortsätta växa snabbt. Konsensus förväntar sig en vinsttillväxt på 18-20% de kommande två åren, vilket motsvarar en värdering P/E 17.1x samt 14.4x för 2018 respektive 2019.

– Statliga försäljningar/noteringar: Regeringen har en lista med flertalet bolag som de planerar att sälja. Bolagen är i dagsläget verksamma i flera nya sektorer såsom telekom, elproducenter, oljeraffinaderier, bensinkedjor mm. Flera bolag är marknadsledande mot fortsatt stor tillväxtpotential. Det är väldigt positivt för börsen att det tillkommer nya branscher, och det bör öka inflöden från utländska investerare.

– Uppvärdering av mid-caps: Uppgången 2017 leddes av de stora indextunga bolagen och i flera av dem är nu värderingarna mindre attraktiva. Glappet till mid-caps är stort, och där ser vi stor potential för uppvärdering med stöd av snabbare vinsttillväxt.

– Vändning i olje- och gasindustrin: Återhämtningen av oljepriset under 2017 har förbättrat utsikterna för sektorn väsentligt och bör leda till att bl.a. PetroVietnam utökar investeringarna och prospektering, vilket leder till ökad sysselsättning i hela värdekedjan.

 Stark börsutveckling syns även i konsumtionen av sällanköpsvaror såsom bilar 

 

 

 


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec