2
nov
2017
Månadsbrev, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – OKTOBER 2017

FONDEN
Fonden steg 1,8% i oktober, sämre än jämförelseindex MSCI FMxGCC som steg 5%. Den största anledningen till underavkastningen var Argentina, där fonden är underviktad. Argentina fortsatte locka till sig investerare tack vare ökad optimism kring Macris reformagenda och har lett till att marknaden nu är upp 58% hittills i år och värderingarna ter sig i våra ögon som aggressiva med t.ex. banker som handlas på P/EK 3-4, dubbelt så högt som i marknader som Pakistan och Vietnam. Den svaga utvecklingen i Pakistan bidrog också till den underavkastningen. Fortsatt osäkerhet kring den politiska ledningen i det styrande partiet inför valet 2018 höll köparna borta från marknaden. Den före detta premiärministern och finansministerns fördröjningstaktik att hålla sig borta från utfrågningar i domstol bidrog till den dåliga stämingen och slutade med att de efterlystes. Medan finansministern har varit upptagen med att försvara sig har aktiviteten för att hantera den ekonomiska situationen i landet med ökande handelsunderskott, devalveringstryck osv. Marknaden bör ha diskonterat alla dessa fakta i och med det 25% fallet från toppen, men i avsaknad av positiva triggers fortsätter investerarna att vara avvaktande. Trots fondens övervikt i Vietnam förlorade fonden omkring 1% relativt index då indextunga aktier gick starkt. FLC Faros (som fonden inte äger), ett industribolag som handlas till P/E 207, gick upp 87% i oktober och bidrog till omkring hälften av underavkastningen. Vi har under månaden minskat i dagligvaror i Vietnam efter större uppgång och istället investerat pengarna i en nyintroduktion, Vincom Retail. Vincom tog in USD 708m i en av Vietnams största nyintroduktioner vilket värderade bolaget till USD 3,4 mdr. Vincom har idag en marknadsandel på omkring 60% via 41 handelsplatser/köpcentrum i strategisk viktiga lägen, och ett mål om att ha nått 200 inom tre till fyra år. Fonden har också investerat i en vietnamesisk bank, Lien Viet Post. Bolaget är en kobination av post och bank med totalt 1200 kontor (200 rena bankkontor och drygt 1000 postkontor med ett urval av banktjänsterna). LPB växer också inom det digitala området och administrerar en av landets digitala plånbäcker med 1,5 miljon kunder efter bara ett års verksamhet. En bank med snabb tillväxt till 1x P/EK och 6,5 gånger den förväntade vinsten är ett bra exempel på ett bolag med god tillväxt till rimlig värdering. Egypten bidrog positivt med framförallt stark utveckling från GB Auto och ElSwedy Electric som steg 10% respektive 20%. (förändringar i SEK)

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net steg 5% i oktober, vilket kan jämföras med MSCI Emerging Markets som steg 5,9% och MSCI World Index som steg 4,2%. Den amerikanska dollarn stärktes med 2,3% vilket adderade till den absoluta avkastningen i SEK. Argentina (+8%) fortsatte på sin stigande trend tillsammans med bland annat Vietnam (+7,4%, Nigeria +4,2% och Marocko (+3%) medan Kenya slutade i princip oförändrat. Politiken fortsatte vara i fokus. I Argentina skördade Macris koalition nya framgångar när de säkrade valsegrar i 13 av Argentinas 23 provinser, inklusive i fem av de befolkningstäta områdena. Valresultatet kommer att stärka Macris fortsatta reformarbete. Valet i Kenya fortsätter dock att skapa osäkerhet. Trots ovisshet in i det sista genomfördes omvalet som planerat den 26 oktober, dock utan oppositionens kandidat Odinga som bojkottade valet vilket ledde till att Kenyatta förklarades till segrare med 98% av rösterna. Dock lär det låga valdeltagandet, 39% mot 80% i valet i augusti, leda till spekulationer om ytterligare legala åtgärder från oppositionens sida. Fonden har ca 7% i Argentina och ingenting i Kenya. (förändringar i SEK)


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec