5
dec
2017
Månadsbrev, Sustainable
MÅNADSKOMMENTAR SUSTAINABLE FRONTIER – NOVEMBER 2017

FONDEN

Fonden steg 4,1% under november, jämfört med MSCI FMxGCC Net TR (SEK) som steg 2,2% och MSCI EM Net TR (SEK) som föll 0,2%. Våra positioner i Egypten adderade drygt 1,5% alfa under månaden, övervikten i Bangladesh adderade ytterligare knappt 1% emedan vår undervikt i Argentina adderade 1,5%. Undervikten i Kenya kostade ca 0,5%, aktieval i Vietnam (avsaknad av de största indexbolagen) kostade ytterligare 0,5% relativ avkastning. Bland enskilda positioner utmärkte sig egyptiska biltillverkaren GB Auto som steg 18% under månaden på förnyade förhoppningar om att ett lagförslag med syfte att göra lokal tillverkning mer konkurrenskraftig snart skall träda i kraft. Aktien är fortsatt vår största position. Hög skuldsättning p.g.a. lager samt i bolagets leasingverksamhet innebär att man kommer gynnas kraftigt när centralbanken under inledningen av 2018 förväntas börja sänka styrräntan (just nu 18,75%). Vietnamesiska IT-bolaget FPT steg 15% inför att staten förväntas sälja en mindre andel av bolaget. Marknaden förväntar sig ett liknande intresse som i försäljningen av aktier i Vinamilk där en utländsk köpare nyligen betalade drygt 20% premium för 3,3% av bolaget och sedan följde upp köpet genom att köpa ytterligare 6% i marknaden.

MARKNADEN

MSCI FMxGCC Net TR (SEK) steg 2,2% under månaden. Mer än hela uppgången kom från Vietnam som adderade 2,5% till index efter att marknaden stigit 17%. Årets bästa marknad, Argentina, föll slutligen med 6% och drog ned indexuppgången med 1,6%. Förutom Vietnam rörde sig ingen enskild marknad mer än 10%. Kenya steg 7% efter att Högsta domstolen avfärdat oppositionens protester rörande det nyss avslutade valet. Sittande president Kenyatta svors in för ytterligare en mandatperiod i slutet av november. Annars var marknaden som stack ut under månaden förstås Vietnam där de två största aktierna, Vinamilk och Vingroup, stod för merparten av uppgången. Båda steg över 20%. Det råder en mycket stark optimism i Vietnam där lokala investerare överraskats av det starka utländska köpintresset. Jardine’s aggressiva köp av totalt 9,3% av Vinamilk till en betydande premium har inneburit en jakt på ”nästa bolag att omvärderas”. Vi är positiva till vietnamesiska marknaden men ett varningens finger bör nu höjas för de 4-5 största indexaktierna vars värderingar om 30-50 gånger årsvinsten skulle må bra av en avkylning.

Tundras Shamoon inspekterar Vinamilks produkter; är de värda en premie?


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec