3
okt
2017
Månadsbrev, Sustainable
Månadskommentar Frontier Opportunities – September 2017

FONDEN
Fonden steg 5,6% under månaden, jämfört med MSCI FMxGCC Net (SEK) som steg 4,9%. Huvudanledningen till överavkastningen var Egypten som stod för mer än hela nettobidraget. En stor anledning var vår större position i biltillverkaren GB Auto som steg omkring 40% under månaden. GB Auto var fram till september en av fondens sämsta investeringar under 2017. Högre räntehöjningar än väntat och ett försenat lagförslag i syfte att stimulera lokal tillverkning av fordon har tyngt aktien. När marknaden nu ser slutet på räntehöjningarna och diskussionen om lagförslaget åter kommit upp på agendan återhämtade aktien på en knapp månad årets tapp hittills. Vi ser bolaget fortsatt som den bästa exponeringen mot fordonsindustrin i vårt universum där värderingen av bolagets tillverkningskapacitet nu är omkring 1/8 av de börsnoterade pakistanska tillverkarna. Egyptiska underleverantören av kraftutrustning, Elswedy, steg omkring 20% under månaden vilket också bidrog positivt. Vietnam var den näst bästa marknaden för fonden. Där var det framförallt innehavet i Vietnam Electric (underleverantör till kraftindustrin) och Hoa Phat Group (stål) som bidrog positivt med uppgångar om 15% respektive 10% vardera. Undervikten i Argentina gav det enskilt största negativa bidraget under månaden. Den största portföljförändringen under månaden var att fonden ökade sin position i vietnamesiska Kido Frozen Foods till omkring 2% av portföljförmögenheten. Bolaget är Vietnams största glasstillverkare med omkring 40% marknadsandel. Konsumtionen av glass i Vietnam är idag omkring 400 gram per invånare och år, jämfört med omkring 10 kg per invånare och år i Sverige. Bolaget har ett mycket starkt varumärke i Vietnam och en väl utbyggd infrastruktur för att hantera kalla transporter. Vi tror bolaget kan bli en ny favorit bland utländska investerare framöver.

MARKNADEN
MSCI FMxGCC Net (SEK) steg under månaden 4,9%, jämfört med MSCI EM Net (SEK) som steg 2,0% och MSCI World Net (SEK) som steg 4,7%. Dollarn stärktes under månaden omkring 2,4% vilket bidrog motsvarande till avkastningen. Bland enskilda marknader stack Argentina ut med en uppgång om 13%, men även Bangladesh (6,5%) och Vietnam (5,4%) bidrog positivt. Det var en ganska avvaktande månad som inledningsvis påverkades av geopolitik (Nordkorea vs USA) men där vi under den senare delen av månaden såg en betydligt mer heterogen utveckling. Under oktober månad är det planerade val i såväl Kenya som Argentina (totalt ca 30% av index) vilket kan tänkas påverka marknaden. Båda marknaderna har gått starkt i år (46,1% respektive 17,7%). Tundras exponering i dessa marknader utgörs enbart av omkring 6% i Argentina (0% i Kenya).

Investerare provar glass från Kido Frozen Food vid en presentation inför börsintroduktionen


Vänligen välj kundgrupp för att fortsätta

Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till vår användning av cookies

Tundra har marknadsföringstillstånd för sina fonder i nedan länder. Tundra har dessutom marknads-föringstillstånd för sin diskretionära förvaltning i Danmark. Genom att klicka på respektive land bekräftar du att du är hemmahörande i något av dessa.

Please select investor type before proceeding

By continuing to use this site you agree to our use of cookies

Tundra has marketing licenses for its funds in the below jurisdictions. In addition, Tundra has a marketing license for managing segregated accounts In Denmark. You confirm your jurisdiction by clicking on one of the links below.

Kundgrupp / Investortype:

* Ontario and Quebec